VMS VICTORS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
9 7 2 0 0 1467 218

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Jay Pandya 12 12 1 351 64 31.91 302 116.00 0 3 0 45 7
Sajjad Nerekar 14 13 2 320 108* 29.09 171 187.00 1 1 2 24 21
Rakesh Trivedi 17 15 3 264 59 22 199 133.00 0 2 1 30 11
Dharmesh Anuwadia 10 8 0 215 66 26.88 114 189.00 0 3 2 37 8
Kalpesh Mehta 12 11 1 212 62 21.2 144 147.00 0 0 0 21 4
Ravi Kapoor 16 14 2 207 54 17.25 176 118.00 0 2 0 26 8
Faisal Patel 7 7 1 129 32 21.5 73 177.00 0 0 0 9 9
Aziz Pirani 11 9 0 115 48 12.78 79 146.00 0 0 0 15 4
Mayur More 3 3 1 111 59* 55.5 70 159.00 0 2 1 15 3
Viraj Chavan 4 3 1 102 47 51 52 196.00 0 0 0 11 6
Abid Maknojiya 12 8 1 78 23 11.14 52 150.00 0 0 0 13 0
Shailesh Maniya 4 4 1 74 23 24.67 52 142.00 0 0 0 8 3
Aditya Bhatia 4 4 0 59 28 14.75 56 105.00 0 0 0 8 0
Amit Noorani 8 5 2 51 22 17 23 222.00 0 0 0 3 4
Vishal Merwana 7 5 2 51 37 17 38 134.00 0 0 1 3 2
Rishi Bahl 1 1 0 45 45 45 35 129.00 0 0 0 5 2
Lalit Pednekar 1 1 0 44 44 44 21 210.00 0 0 0 4 3
Rahul Soans 4 3 0 43 39 14.33 32 134.00 0 0 1 5 1
Shakti Kapoor 14 6 2 38 11 9.5 33 115.00 0 0 1 4 1
Mittal Joshi 2 1 1 36 36* 0 29 124.00 0 0 0 5 1
Pankaj Dhamelia 3 2 2 30 18* 0 26 115.00 0 0 0 3 1
Nilay Shah 12 3 0 26 14 8.67 19 137.00 0 0 0 5 0
Rajnish 1 1 0 14 14 14 11 127.00 0 0 0 3 0
Ketan Thakkar 1 1 0 10 10 10 8 125.00 0 0 0 0 1
Miniesh Shah 2 1 1 3 3* 0 4 75.00 0 0 0 0 0
Sahil Shah 7 1 1 1 1 0 1 100.00 0 0 0 0 0
Rajesh Kalathiya 3 1 0 1 1 1 1 100.00 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishi Raj 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amit Shinde 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Kanadia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humaid Shaikh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Bacha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Abid Maknojiya 12 11 37.0 1 259 13 2/24 19.92 7 17.08 0 0 1 0
Jay Pandya 12 12 39.5 0 297 11 3/29 27 7.46 21.55 1 0 2 0
Sahil Shah 7 6 24.5 0 188 10 2/25 18.8 7.57 14.7 0 0 3 0
Dharmesh Anuwadia 10 8 29.0 0 176 9 2/31 19.56 6.07 19.33 0 0 5 0
Shakti Kapoor 14 10 41.0 0 248 8 3/20 31 6.05 30.75 1 0 1 0
Pankaj Dhamelia 3 3 12.0 2 45 6 5/18 7.5 3.75 12 0 1 0 0
Eric Bacha 2 2 8.0 0 40 5 3/24 8 5 9.6 1 0 0 0
Ravi Kapoor 16 8 6.0 0 29 4 2/15 7.25 4.83 9 0 0 2 0
Mayur More 3 3 10.0 1 60 4 3/21 15 6 15 1 0 0 0
Viraj Chavan 4 4 13.0 0 92 4 0/21 23 7.08 19.5 0 0 1 0
Shailesh Maniya 4 4 13.0 1 92 4 3/23 23 7.08 19.5 1 0 2 0
Sajjad Nerekar 14 7 14.5 0 125 4 0/4 31.25 8.43 21.75 0 0 4 0
Aditya Bhatia 4 2 5.0 0 37 3 2/25 12.33 7.4 10 0 0 0 0
Vishal Merwana 7 6 12.2 0 106 3 2/4 35.33 8.6 24.4 0 0 0 0
Amit Noorani 8 6 15.4 0 137 3 2/33 45.67 8.74 30.8 0 0 3 0
Rajesh Kalathiya 3 3 8.0 0 56 2 2/17 28 7 24 0 0 0 0
Ankit Kanadia 2 0 6.0 0 28 1 0 28 4.67 36 0 0 0 0
Mittal Joshi 2 2 5.0 0 33 1 1/6 33 6.6 30 0 0 1 0
Kalpesh Mehta 12 5 4.0 0 29 1 1/12 29 7.25 24 0 0 3 0
Aziz Pirani 11 8 3.0 0 24 1 1/11 24 8 18 0 0 0 0
Rakesh Trivedi 17 7 4.0 0 36 1 0 36 9 24 0 0 6 0
Faisal Patel 7 7 4.0 0 52 1 0 52 13 24 0 0 1 0
Humaid Shaikh 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketan Thakkar 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishi Bahl 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilay Shah 12 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
Miniesh Shah 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Prateek Khaitan 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amit Shinde 2 1 3.0 0 18 0 0 0 6 0 0 0 1 0
Lalit Pednekar 1 1 2.0 0 13 0 0/13 0 6.5 0 0 0 0 0
Rishi Raj 2 1 2.0 0 27 0 0 0 13.5 0 0 0 2 0
Rahul Soans 4 1 1.0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 2 2
Rajnish 1 1 1.0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0
PLAYER
Abid Maknojiya
Aditya Bhatia
Amit Noorani
Amit Shinde
Ankit Kanadia
Aziz Pirani
Dharmesh Anuwadia
Eric Bacha
Faisal Patel
Humaid Shaikh
Jay Pandya
Kalpesh Mehta
Ketan Thakkar
Lalit Pednekar
Mayur More
Miniesh Shah
Mittal Joshi
Nilay Shah
Pankaj Dhamelia
Rahul Badeshwar
Rahul Soans
Rajesh Kalathiya
Rajnish
Rakesh Trivedi
Ravi Kapoor
Rishi Bahl
Rishi Raj
Sahil Shah
Sajjad Nerekar
Shailesh Maniya
Shakti Kapoor
Viraj Chavan
Vishal Merwana