UTPAL WARRIORS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
29 23 6 0 0 4335 213

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Kalpesh Mehta 25 23 7 568 57 35.5 491 116.00 0 2 0 49 2
Asgar Khan 23 23 4 496 64 26.11 320 155.00 0 2 2 47 21
Ravi Kapoor 29 23 0 358 47 15.57 340 105.00 0 0 5 35 11
Nisarg Chheda 11 9 0 349 112 38.78 199 175.00 1 2 1 39 16
Vishal Merwana 22 21 2 324 84* 17.05 189 171.00 0 1 0 29 18
Minesh Shah 17 15 1 239 45 17.07 232 103.00 0 0 1 19 4
Pratik Desai 18 14 4 219 72 21.9 165 133.00 0 1 1 9 8
Yatin Mora 6 6 1 176 73 35.2 134 131.00 0 2 1 18 2
Siddharth Kadam 9 9 0 172 36 19.11 176 98.00 0 0 1 23 1
Pavan Rita 7 6 1 152 74* 30.4 121 126.00 0 1 0 17 3
Jinen Shah 15 12 0 124 64 10.33 136 91.00 0 1 2 12 3
Krishna Rana 5 5 0 81 33 16.2 93 87.00 0 0 2 6 4
Kamesh Shah 11 9 3 76 24 12.67 82 93.00 0 0 4 8 3
Siddharth Shah 18 7 1 68 39 11.33 73 93.00 0 0 1 4 1
Ritesh Kothari 11 10 3 64 23* 9.14 58 110.00 0 0 4 6 1
Gautam Sheth 11 5 1 58 28 14.5 77 75.00 0 0 1 3 0
Piyush Waghela 14 7 4 56 16* 18.67 42 133.00 0 0 0 2 3
Sadanand Poojari 11 8 3 54 20 10.8 48 113.00 0 0 0 6 1
Sunny Nagpal 1 1 0 46 46 46 42 110.00 0 0 0 4 1
Rahul Khicha 5 5 0 35 17 7 47 74.00 0 0 2 5 1
Virat Jain 12 4 3 24 15* 24 25 96.00 0 0 1 2 0
Shakti Kapoor 27 8 5 23 15* 7.67 43 53.00 0 0 2 0 1
Faisal Patel 1 1 0 20 20 20 13 154.00 0 0 0 0 2
Vikram Nimbalkar 1 1 0 15 15 15 14 107.00 0 0 0 2 0
Srinivas Mukkari 7 3 1 11 9 5.5 7 157.00 0 0 1 0 0
Nikhil Jain 3 1 0 9 9 9 14 64.00 0 0 0 1 0
Keyur Chotalia 4 2 1 8 8* 8 7 114.00 0 0 1 1 0
Nilay Shah 1 1 1 1 1* 0 2 50.00 0 0 0 0 0
Kunal Lakhani 6 2 2 1 1* 0 2 50.00 0 0 1 0 0
Anand Bachhawat 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakul Dhantara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi thakur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARSHAN MALKAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Shah 1 1 0 0 0 0 5 0.00 0 0 1 0 0
Ajay Jain 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Shah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Asgar Khan 23 23 83.5 2 483 34 5/18 14.21 5.76 14.74 5 1 16 0
Vishal Merwana 22 22 80.5 0 466 29 3/10 16.07 5.77 16.66 3 0 9 0
Shakti Kapoor 27 27 80.5 0 502 25 2/12 20.08 6.21 19.32 0 0 2 0
Nisarg Chheda 11 11 31.5 0 218 16 3/21 13.63 6.85 11.81 2 0 3 0
Pratik Desai 18 18 54.1 1 420 14 2/16 30 7.75 23.19 0 0 8 0
Jinen Shah 15 14 43.4 0 311 13 2/18 23.92 7.12 20.03 0 0 3 0
Virat Jain 12 12 35.0 1 287 11 3/13 26.09 8.2 19.09 1 0 2 0
Gautam Sheth 11 8 24.0 0 162 10 4/20 16.2 6.75 14.4 1 0 4 0
Ritesh Kothari 11 10 26.0 0 229 8 3/25 28.63 8.81 19.5 1 0 3 0
Srinivas Mukkari 7 6 16.0 1 117 6 3/25 19.5 7.31 16 1 0 2 0
Ajay Jain 6 6 17.0 1 100 5 3/23 20 5.88 20.4 1 0 2 0
Kunal Lakhani 6 6 17.0 0 107 5 2/22 21.4 6.29 20.4 0 0 0 0
Ravi thakur 2 2 6.0 0 43 4 2/21 10.75 7.17 9 0 0 0 0
Anand Bachhawat 5 3 7.0 0 59 4 4/21 14.75 8.43 10.5 1 0 1 0
Nikhil Jain 3 3 5.0 0 39 3 2/20 13 7.8 10 0 0 2 0
Kamesh Shah 11 4 9.5 0 76 2 1/20 38 7.73 28.5 0 0 1 0
Kalpesh Mehta 25 4 8.0 0 68 1 1/12 68 8.5 48 0 0 9 0
Ravi Kapoor 29 1 2.0 0 20 1 1/20 20 10 12 0 0 3 0
Siddharth Kadam 9 2 3.0 0 31 1 1/9 31 10.33 18 0 0 1 0
Sunny Nagpal 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Shah 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARSHAN MALKAN 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth Shah 18 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
Keyur Chotalia 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nakul Dhantara 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Khicha 5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ankit Shah 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikram Nimbalkar 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sadanand Poojari 11 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Minesh Shah 17 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
Pavan Rita 7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilay Shah 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faisal Patel 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Krishna Rana 5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatin Mora 6 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piyush Waghela 14 1 1.0 0 9 0 0/9 0 9 0 0 0 14 0
PLAYER
Ajay Jain
Amit Waghmare
Anand Bachhawat
Ankit Shah
Ankit Shah
Asgar Khan
DARSHAN MALKAN
Deven Dhruva
Dharmesh Pujara
Faisal Patel
Gautam Sheth
Jinen Shah
Kalpesh Mehta
Kamesh Shah
Keyur Chotalia
Krishna Rana
Kunal Lakhani
Minesh Shah
Nakul Dhantara
Nikhil Jain
Nilay Shah
Nisarg Chheda
Pavan Rita
Piyush Waghela
Pratik Desai
Rahul Khicha
Ravi Kapoor
Ravi thakur
Ritesh Kothari
Sadanand Poojari
Sandeep Jajoo
Saurabh Singh
Shakti Kapoor
Siddharth Kadam
Siddharth Shah
Srinivas Mukkari
Sunny Nagpal
Vikram Nimbalkar
Vipin Jain
Virat Jain
Vishal Ahuja
Vishal Merwana
Yatin Mora