SUPER STRIKERS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
14 7 7 0 0 1945 171

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Chintan Killawala 9 9 1 243 58 30.38 197 123.00 0 3 1 31 1
Jasdeep Kohli 9 9 0 223 52 24.78 188 119.00 0 1 0 19 0
Ganadhiraj Gogate 13 11 1 215 58* 21.5 180 119.00 0 1 1 10 14
Tarun Jain 12 12 1 180 60* 16.36 152 118.00 0 1 1 24 3
Viraj Gandhi 13 13 0 158 44 12.15 179 88.00 0 0 2 25 0
Mayur Gala 11 11 1 142 53 14.2 140 101.00 0 1 4 16 1
Aziz Ali Pirani 14 14 1 126 57* 9.69 157 80.00 0 1 1 6 3
Mittal Joshi 12 11 5 124 25* 20.67 89 139.00 0 0 1 8 6
Keyur Gandhi 7 7 1 112 56 18.67 85 132.00 0 1 2 10 4
Urmil Visaria 6 6 0 55 42 9.17 47 117.00 0 0 3 6 2
Santosh Manjrekar 9 6 1 45 16 9 34 132.00 0 0 0 6 0
Amol Sisodia 5 5 1 33 13 8.25 45 73.00 0 0 0 0 1
Rahul Gandhi 1 1 1 24 24* 0 20 120.00 0 0 0 1 1
Nitin Porwal 4 3 0 22 10 7.33 26 85.00 0 0 0 0 0
Tejas Mehta 2 1 0 9 9 9 12 75.00 0 0 0 1 0
Priyul Savani 6 1 1 5 5* 0 4 125.00 0 0 0 0 0
Kaustubh Sawant 7 1 1 3 3* 0 8 38.00 0 0 0 0 0
Neerav Khapra 4 1 1 2 2* 0 6 33.00 0 0 0 0 0
Himanshu Parekh 2 1 1 2 2* 0 2 100.00 0 0 0 0 0
Jash Dharod 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayesh Panchal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amil Desai 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Rohan Pitre 4 1 1 0 0 0 5 0.00 0 0 1 0 0
Anjan Mehta 2 1 0 0 0 0 2 0.00 0 0 1 0 0
Ankeet Buddhadev 3 2 1 0 0 0 1 0.00 0 0 2 0 0
Heetesh Shah 2 1 1 0 0 0 1 0.00 0 0 1 0 0
Paryank Barai 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umang Shah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Mittal Joshi 12 12 46.2 2 270 15 3/15 18 5.83 18.48 2 0 5 0
Ganadhiraj Gogate 13 13 45.2 2 325 15 2/15 21.67 7.17 18.08 0 0 3 0
Kaustubh Sawant 7 7 26.0 0 170 9 4/26 18.89 6.54 17.33 2 0 1 0
Priyul Savani 6 6 23.0 0 155 8 3/25 19.38 6.74 17.25 1 0 1 0
Mayur Gala 11 8 20.2 0 126 7 3/17 18 6.2 17.31 1 0 1 0
Jasdeep Kohli 9 8 21.0 0 205 7 2/23 29.29 9.76 18 0 0 3 0
Amol Sisodia 5 5 14.0 1 85 4 1/9 21.25 6.07 21 0 0 0 0
Santosh Manjrekar 9 8 19.0 0 115 3 2/19 38.33 6.05 38 0 0 2 0
Himanshu Parekh 2 2 6.0 0 48 3 2/24 16 8 12 0 0 0 0
Rohan Pitre 4 4 9.0 0 75 3 2/27 25 8.33 18 0 0 0 0
Anjan Mehta 2 2 6.0 0 37 2 1/18 18.5 6.17 18 0 0 0 0
Urmil Visaria 6 4 11.0 0 73 1 1/26 73 6.64 66 0 0 4 0
Viraj Gandhi 13 4 5.1 0 60 1 1/13 60 11.61 30.6 0 0 3 2
Heetesh Shah 2 2 3.0 0 44 1 1/17 44 14.67 18 0 0 0 0
Rahul Gandhi 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitin Porwal 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Umang Shah 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keyur Gandhi 7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aziz Ali Pirani 14 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Amil Desai 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayesh Panchal 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarun Jain 12 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tejas Mehta 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chintan Killawala 9 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
Jash Dharod 1 1 1.0 0 3 0 0/3 0 3 0 0 0 0 0
Ankeet Buddhadev 3 3 6.0 0 46 0 0/11 0 7.67 0 0 0 0 0
Neerav Khapra 4 2 2.0 0 16 0 0/4 0 8 0 0 0 0 0
Paryank Barai 3 2 3.0 0 30 0 0/8 0 10 0 0 0 0 0
PLAYER
Amil Desai
Amol Sisodia
Anjan Mehta
Ankeet Buddhadev
Aziz Ali Pirani
Chintan Killawala
Divyesh Kharade
Ganadhiraj Gogate
Heetesh Shah
Himanshu Parekh
Jasdeep Kohli
Jash Dharod
Jayesh Panchal
Kaustubh Sawant
Keyur Gandhi
Kshitij Shah
Mayur Gala
Mittal Joshi
Neerav Khapra
Nitin Porwal
Paryank Barai
Priyul Savani
Punit Shah
Rahul Gandhi
Rohan Pitre
Rohit Durai
Santosh Manjrekar
Tarun Jain
Tej Dabholkar
Tejas Mehta
Umang Shah
Urmil Visaria
Vikrant Shinde
Viraj Gandhi