SCOTTISH STARS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
25 8 17 0 0 3469 186

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Charles Sam 20 20 0 510 108 25.5 346 147.00 1 3 1 73 8
Mayur Gathani 14 13 2 310 64 28.18 257 121.00 0 1 1 21 9
Mehul Jain 19 19 0 254 69 13.37 264 96.00 0 2 1 25 9
Samir Shivalkar 18 17 1 235 46 14.69 282 83.00 0 0 1 21 4
Preet Singh 11 10 0 231 58 23.1 195 118.00 0 2 0 26 1
Sunil Punjabi 15 15 2 211 49 16.23 192 110.00 0 0 1 23 4
Sagar Madan 24 19 5 210 33* 15 255 82.00 0 0 2 24 0
Hiren Chande 14 13 2 175 35* 15.91 177 99.00 0 0 0 20 1
Pinaki Mukherjee 4 4 0 123 56 30.75 82 150.00 0 1 0 18 3
Prateek Garg 4 4 0 103 35 25.75 96 107.00 0 0 0 9 2
Rahul Gore 10 9 3 100 31 16.67 119 84.00 0 0 2 4 0
Rushabh Desai 16 11 4 97 35* 13.86 108 90.00 0 0 1 9 0
Sunil Gangan 7 7 1 97 41* 16.17 86 113.00 0 0 2 15 1
Himanshu Maggu 10 9 1 93 39 11.63 107 87.00 0 0 2 10 0
Aditya Barwe 11 7 2 90 21 18 99 91.00 0 0 0 10 0
Satyajit Kanekar 18 16 0 80 19 5 103 78.00 0 0 4 9 0
Rahul Arora 11 11 1 76 27 7.6 80 95.00 0 0 3 8 1
Shashank Sawant 24 23 1 64 24 2.91 90 71.00 0 0 9 4 4
Justin Nadar 7 6 1 60 16 12 37 162.00 0 0 1 6 2
Alkesh Kubadia 12 11 2 43 9* 4.78 70 61.00 0 0 1 2 0
SHIVPRASAD DATE 2 2 0 43 38 21.5 49 88.00 0 0 0 4 0
Ravi Chhabra 6 5 1 36 17 9 28 129.00 0 0 2 6 0
Omkar Joijode 2 2 1 25 15* 25 19 132.00 0 0 0 4 0
Sujay Kalele 7 5 1 21 7 5.25 36 58.00 0 0 1 1 0
Abbas Muni 2 1 0 21 21 21 18 117.00 0 0 0 2 0
FARAZ ALI 4 3 0 19 10 6.33 14 136.00 0 0 0 0 2
Vijay Bangera 6 2 0 16 8 8 34 47.00 0 0 0 2 0
Rajesh Dhume 1 1 0 15 15 15 13 115.00 0 0 0 1 0
Deven Rao 6 2 2 12 10* 0 13 92.00 0 0 0 1 0
Manav Khanna 9 7 1 12 8 2 20 60.00 0 0 2 2 0
Sharik Khan 2 2 1 12 8* 12 9 133.00 0 0 0 2 0
RAHUL JALAN 3 2 1 12 7* 12 12 100.00 0 0 0 1 0
VRUTURAJ SHEVALE 3 3 0 10 8 3.33 18 56.00 0 0 1 1 0
Terence David 1 1 0 10 10 10 9 111.00 0 0 0 2 0
Viral Oza 2 1 1 10 10* 0 6 167.00 0 0 0 1 0
Ameya Medhekar 7 3 0 7 3 2.33 25 28.00 0 0 0 0 0
Prerak Shah 3 3 1 6 4 3 14 43.00 0 0 1 0 0
Laukik Kalelar 4 2 0 2 1 1 12 17.00 0 0 0 0 0
Rajesh Jamdar 1 1 1 2 2* 0 3 67.00 0 0 0 0 0
Amit Makhija 1 1 0 1 1 1 2 50.00 0 0 0 0 0
Advait Godse 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHAHZAD DAVER 1 1 0 0 0 0 6 0.00 0 0 1 0 0
Dominic Miranda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vinod Giri 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durganath Wagle 2 1 0 0 0 0 2 0.00 0 0 1 0 0
Manish Thacker 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aniruddha Bhosale 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anand Subramanyam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Sunil Punjabi 15 14 51.0 0 346 21 4/10 16.48 6.78 14.57 1 0 0 0
Mayur Gathani 14 13 43.0 0 280 18 3/25 15.56 6.51 14.33 1 0 9 0
Sagar Madan 24 23 83.1 0 656 18 3/34 36.44 7.89 27.7 1 0 2 0
Sujay Kalele 7 6 18.0 0 154 13 4/30 11.85 8.56 8.31 2 0 1 0
Satyajit Kanekar 18 12 35.0 0 200 12 2/8 16.67 5.71 17.5 0 0 0 0
Alkesh Kubadia 12 10 21.0 0 155 12 4/15 12.92 7.38 10.5 2 0 0 0
Shashank Sawant 24 18 52.3 0 481 11 2/26 43.73 9.16 28.53 0 0 11 0
Charles Sam 20 12 27.0 0 251 9 2/22 27.89 9.3 18 0 0 14 1
Justin Nadar 7 6 22.0 0 154 6 3/21 25.67 7 22 1 0 3 0
Ravi Chhabra 6 6 22.0 0 166 5 3/27 33.2 7.55 26.4 1 0 3 0
Deven Rao 6 6 18.2 0 152 5 1/16 30.4 8.29 21.84 0 0 0 0
Rahul Gore 10 7 20.0 0 166 5 2/30 33.2 8.3 24 0 0 1 0
Ameya Medhekar 7 6 19.0 0 160 5 3/21 32 8.42 22.8 1 0 0 0
Rahul Arora 11 6 12.0 0 99 3 2/27 33 8.25 24 0 0 2 0
Vinod Giri 2 2 7.0 0 50 2 1/21 25 7.14 21 0 0 0 0
Prateek Garg 4 4 12.0 0 130 2 1/34 65 10.83 36 0 0 1 0
Rajesh Jamdar 1 1 3.0 0 38 2 2/38 19 12.67 9 0 0 0 0
Omkar Joijode 2 2 7.0 0 45 1 1/19 45 6.43 42 0 0 0 0
VRUTURAJ SHEVALE 3 3 11.0 0 109 1 1/36 109 9.91 66 0 0 0 0
Aniruddha Bhosale 6 5 10.0 0 102 1 1/16 102 10.2 60 0 0 2 0
Anand Subramanyam 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Thacker 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunil Gangan 7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Terence David 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preet Singh 11 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Prateek Khaitan 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durganath Wagle 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajesh Dhume 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharik Khan 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Laukik Kalelar 4 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominic Miranda 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiren Chande 14 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Amit Makhija 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinaki Mukherjee 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SHIVPRASAD DATE 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHAHZAD DAVER 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vijay Bangera 6 2 6.0 0 34 0 0/17 0 5.67 0 0 0 0 0
Prerak Shah 3 1 0.2 0 2 0 0/2 0 6.06 0 0 0 0 0
Mehul Jain 19 7 1.0 0 8 0 0/8 0 8 0 0 0 7 3
Viral Oza 2 1 2.0 0 17 0 0/17 0 8.5 0 0 0 0 0
Advait Godse 3 3 10.0 0 86 0 0/25 0 8.6 0 0 0 0 0
Himanshu Maggu 10 1 2.0 0 20 0 0/20 0 10 0 0 0 1 0
FARAZ ALI 4 2 6.0 0 61 0 0/18 0 10.17 0 0 0 0 0
Abbas Muni 2 1 1.0 0 11 0 0/11 0 11 0 0 0 0 0
Manav Khanna 9 4 1.0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0
Aditya Barwe 11 2 2.0 0 34 0 0/15 0 17 0 0 0 0 0
Samir Shivalkar 18 7 1.2 0 23 0 0/4 0 17.29 0 0 0 1 0
Rushabh Desai 16 3 0.2 0 6 0 0/6 0 18.18 0 0 0 1 0
RAHUL JALAN 3 1 2.0 0 41 0 0/41 0 20.5 0 0 0 0 0
PLAYER
Abbas Muni
Aditya Barwe
Advait Godse
Alkesh Kubadia
Ameya Medhekar
Amit Makhija
Anand Subramanyam
Aniruddha Bhosale
Charles Sam
Deven Rao
Dominic Miranda
Durganath Wagle
FARAZ ALI
Himanshu Maggu
Hiren Chande
Justin Nadar
Laukik Kalelar
Manav Khanna
Manish Thacker
Mayur Gathani
Mehul Jain
Omkar Joijode
Pinaki Mukherjee
Prateek Garg
Preet Singh
Prerak Shah
Rahul Agarwal
Rahul Arora
Rahul Gore
RAHUL JALAN
Rajesh Dhume
Rajesh Jamdar
Ravi Chhabra
Rushabh Desai
Sagar Madan
Samir Shivalkar
Satyajit Kanekar
SHAHZAD DAVER
Sharik Khan
Shashank Sawant
SHIVPRASAD DATE
Sujay Kalele
Sunil Gangan
Sunil Kapoor
Sunil Punjabi
Terence David
Vijay Bangera
Vinod Giri
Viral Oza
VRUTURAJ SHEVALE