PETIT PANTHERS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
9 2 7 0 0 1185 200

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Sarfaraz Jumani 7 7 0 234 86 33.43 174 134.00 0 2 0 31 3
Sachin Jadhavar 9 9 0 171 40 19 126 136.00 0 0 0 26 2
Shawn Brindley 9 9 0 150 60 16.67 145 103.00 0 1 0 16 0
Adeel Merchant 9 9 3 109 30 18.17 90 121.00 0 0 1 11 1
Naved Shariff 8 8 1 106 27 15.14 106 100.00 0 0 1 13 2
Suraj Shetty 7 6 1 58 30 11.6 81 72.00 0 0 2 5 0
Fardeen Malbarwala 8 8 1 43 14* 6.14 52 83.00 0 0 2 7 0
Rohan Vyavaharkar 7 6 1 43 18 8.6 68 63.00 0 0 1 3 0
Arijit Mukherjee 8 3 0 34 28 11.33 42 81.00 0 0 1 5 0
Vishal Ahuja 4 4 1 30 12 10 35 86.00 0 0 1 3 0
Karan Shetty 8 3 1 13 7 6.5 31 42.00 0 0 0 0 0
Manoj Godse 1 1 0 11 11 11 10 110.00 0 0 0 0 1
Kasif Shaikh 4 2 1 7 7* 7 6 117.00 0 0 1 1 0
Ravi Hirani 3 2 0 6 4 3 10 60.00 0 0 0 1 0
Vijay Rajani 5 2 1 4 2* 4 5 80.00 0 0 0 0 0
Sopan Patil 3 1 0 4 4 4 2 200.00 0 0 0 1 0
Kashif Shaikh 2 2 0 1 1 0.5 2 50.00 0 0 1 0 0
Akeel Rassai 2 1 0 0 0 0 4 0.00 0 0 1 0 0
Pratyush Panda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Chabbria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Sachin Jadhavar 9 9 35.0 0 252 11 3/18 22.91 7.2 19.09 1 0 2 0
Sarfaraz Jumani 7 6 19.3 0 157 7 3/28 22.43 8.05 16.54 1 0 0 0
Rohan Vyavaharkar 7 6 15.4 0 105 6 4/18 17.5 6.7 15.4 1 0 0 0
Adeel Merchant 9 8 25.4 0 278 6 2/35 46.33 10.83 25.4 0 0 0 0
Sopan Patil 3 3 12.0 0 87 4 2/21 21.75 7.25 18 0 0 0 0
Vijay Rajani 5 1 4.0 0 10 3 3/10 3.33 2.5 8 1 0 0 0
Vishal Ahuja 4 4 7.0 0 56 3 2/16 18.67 8 14 0 0 1 0
Kasif Shaikh 4 4 10.0 0 89 2 1/21 44.5 8.9 30 0 0 0 0
Suraj Shetty 7 4 10.0 0 93 2 1/24 46.5 9.3 30 0 0 1 0
Arijit Mukherjee 8 1 0.1 0 1 1 1/1 1 5.88 0.6 0 0 0 0
Kashif Shaikh 2 2 5.0 0 47 1 1/27 47 9.4 30 0 0 0 0
Ravi Hirani 3 3 10.0 0 95 1 1/21 95 9.5 60 0 0 0 0
Naved Shariff 8 4 3.2 0 56 1 1/20 56 16.82 19.2 0 0 0 0
Pratyush Panda 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akeel Rassai 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manoj Godse 1 1 2.2 0 18 0 0/18 0 7.73 0 0 0 0 0
Karan Shetty 8 1 1.0 0 9 0 0/9 0 9 0 0 0 1 0
Fardeen Malbarwala 8 2 2.2 0 23 0 0/9 0 9.87 0 0 0 1 0
Vishal Chabbria 1 1 2.0 0 25 0 0/25 0 12.5 0 0 0 0 0
Shawn Brindley 9 1 1.0 0 16 0 0/16 0 16 0 0 0 5 6
PLAYER
Adeel Merchant
Akeel Rassai
Arijit Mukherjee
Asim Ansari
Fardeen Malbarwala
Karan Shetty
Kashif Shaikh
Kasif Shaikh
Manoj Godse
Naved Shariff
Pratyush Panda
Ravi Hirani
Rohan Vyavaharkar
Sachin Jadhavar
Sarfaraz Jumani
Sartaj Chadha
Shawn Brindley
Sopan Patil
Suraj Shetty
Vijay Rajani
Vishal Ahuja
Vishal Chabbria