OIS TIGERS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
30 16 13 1 0 4032 210

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Ajit Virwani 38 33 4 703 67* 24.24 546 129.00 0 4 2 99 4
Siddharth Bihani 34 28 4 517 110* 21.54 387 134.00 1 2 2 64 13
Vicky Sujan 21 19 2 440 83* 25.88 321 137.00 0 5 6 63 10
Navin Rupani 32 26 4 425 37* 19.32 318 134.00 0 0 2 48 14
Bhupinder Singh 20 18 1 339 52 19.94 351 97.00 0 1 0 36 2
Anuj Gupta 23 20 1 269 55 14.16 326 83.00 0 1 4 33 3
Abhishek Dutt 16 11 1 201 57 20.1 194 104.00 0 1 0 25 1
Varun Gambhir 12 9 3 191 95* 31.83 117 163.00 0 1 0 20 9
Vikram Panjwani 7 6 2 163 47 40.75 118 138.00 0 0 1 17 4
Deepak Daryanani 20 17 4 159 25 12.23 183 87.00 0 0 2 10 8
Brijesh Sujan 6 5 0 127 71 25.4 112 113.00 0 1 0 17 3
Nitesh Bhasin 20 14 0 126 41 9 141 89.00 0 0 0 10 0
Sharad Kelkar 9 7 1 120 30 20 85 141.00 0 0 0 9 8
Punit Gambhir 14 11 2 117 29* 13 82 143.00 0 0 2 11 6
Punit Gambhir 9 6 1 89 30 17.8 63 141.00 0 0 2 9 5
Manav Gohil 5 4 0 84 50 21 81 104.00 0 1 1 7 0
Vishal Mathreja 12 9 0 84 32 9.33 140 60.00 0 0 1 10 1
Siddharth Gambhir 11 8 1 57 22* 8.14 51 112.00 0 0 3 2 4
Vijay Venkatesh 7 5 0 43 11 8.6 57 75.00 0 0 0 2 0
Yash Jaiswal 6 6 3 41 24 13.67 43 95.00 0 0 2 1 1
Manoj Mehta 5 4 0 29 24 7.25 41 71.00 0 0 0 3 0
Pavan Gupte 5 4 0 29 21 7.25 25 116.00 0 0 0 4 1
Nishit parashar 6 3 0 26 14 8.67 25 104.00 0 0 0 3 1
Siddharth Gambhir 5 3 1 25 12 12.5 33 76.00 0 0 0 0 0
Nishith Parashar 4 2 1 23 14 23 19 121.00 0 0 0 3 1
Sanjeev Arora 8 4 3 22 7 22 27 81.00 0 0 0 4 0
Ravi Kewalramani 4 3 1 21 9 10.5 36 58.00 0 0 0 0 0
Bharat Kataria 10 3 2 16 7 16 27 59.00 0 0 0 2 0
Vinayak Bharti 4 3 1 16 9 8 28 57.00 0 0 0 1 0
Mukund Dhongde 15 7 3 15 5* 3.75 33 45.00 0 0 1 1 0
Nishant Shah 19 5 2 11 6 3.67 24 46.00 0 0 2 1 0
Gaurav Sathaye 2 2 1 11 11* 11 15 73.00 0 0 1 1 0
Rajesh Rohera 3 2 0 8 4 4 11 73.00 0 0 0 0 0
Karan Grover 2 1 0 5 5 5 15 33.00 0 0 0 0 0
Piyush Patel 3 3 0 4 2 1.33 10 40.00 0 0 0 0 0
Krish Agarwala 2 1 0 3 3 3 7 43.00 0 0 0 0 0
Ankush Agarwal 5 2 0 3 3 1.5 9 33.00 0 0 0 0 0
kunal Tanna 1 1 0 2 2 2 4 50.00 0 0 0 0 0
Ankit Machhar 2 1 0 1 1 1 5 20.00 0 0 0 0 0
Nishant Rajgarhia 2 1 0 1 1 1 3 33.00 0 0 0 0 0
Raman Sharma 4 3 2 1 1 1 7 14.00 0 0 0 0 0
Prabhu Srinivasan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumeet Gupta 1 1 0 0 0 0 1 0.00 0 0 1 0 0
Lokesh Gurnani 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth Sood 20 1 0 0 0 0 1 0.00 0 0 1 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Macchar 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naren 3 2 0 0 0 0 1 0.00 0 0 1 0 0
Nimit Parikh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth bhatia 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nitin Chug 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mukund dhondje 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhiren Motwani 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Bakshi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Ajit Virwani 38 35 133.3 1 922 42 5/14 21.95 6.91 19.04 2 1 10 0
Siddharth Sood 20 14 86.0 1 546 24 3/22 22.75 6.35 21.5 2 0 3 0
Nishant Shah 19 18 61.3 0 394 21 4/20 18.76 6.41 17.51 2 0 4 0
Nitesh Bhasin 20 16 59.0 0 476 17 3/32 28 8.07 20.82 1 0 6 1
Vikram Panjwani 7 7 21.5 1 154 14 5/13 11 7.05 9.21 2 1 3 0
Nishit parashar 6 6 21.4 0 125 13 5/14 9.62 5.77 9.88 0 1 0 0
Mukund Dhongde 15 13 32.0 0 234 13 2/17 18 7.31 14.77 0 0 2 0
Deepak Daryanani 20 19 56.3 1 417 9 3/27 46.33 7.38 37.53 1 0 4 0
Abhishek Dutt 16 5 14.0 0 94 8 3/22 11.75 6.71 10.5 2 0 4 0
Siddharth Gambhir 11 9 23.0 0 201 8 2/18 25.13 8.74 17.25 0 0 1 0
Sharad Kelkar 9 7 23.3 0 168 7 3/25 24 7.15 19.97 1 0 0 0
Nishith Parashar 4 3 12.4 0 95 4 0/30 23.75 7.5 18.6 0 0 0 0
Bharat Kataria 10 6 13.5 0 149 4 1/16 37.25 10.77 20.25 0 0 3 0
Siddharth Bihani 34 16 26.2 0 319 4 2/30 79.75 12.12 39.3 0 0 16 0
Varun Gambhir 12 4 7.4 0 57 3 1/1 19 7.43 14.8 0 0 3 0
Vicky Sujan 21 9 8.2 0 68 3 3/21 22.67 8.16 16.4 1 0 7 0
Brijesh Sujan 6 2 2.5 0 12 2 2/9 6 4.24 7.5 0 0 2 0
Rajesh Rohera 3 2 14.0 0 131 2 0 65.5 9.36 42 0 0 1 0
Nitin Chug 4 4 8.4 0 99 2 1/19 49.5 11.42 25.2 0 0 0 0
Yash Jaiswal 6 2 2.4 0 32 2 1/8 16 11.99 7.2 0 0 0 0
Ankush Agarwal 5 2 8.0 0 62 1 0 62 7.75 48 0 0 0 0
Siddharth Gambhir 5 3 6.0 0 57 1 1/24 57 9.5 36 0 0 1 0
Nimit Parikh 3 2 5.0 0 48 1 1/23 48 9.6 30 0 0 0 0
Gaurav Sathaye 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Bakshi 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Kewalramani 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Manav Gohil 5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ankit Machhar 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Punit Gambhir 9 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
kunal Tanna 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Grover 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Macchar 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokesh Gurnani 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Venkatesh 7 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manoj Mehta 5 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuj Gupta 23 9 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumeet Gupta 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Punit Gambhir 14 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Prabhu Srinivasan 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavan Gupte 5 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nishant Rajgarhia 2 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navin Rupani 32 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
Naren 3 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mukund dhondje 1 1 3.0 0 11 0 0/11 0 3.67 0 0 0 0 0
Dhiren Motwani 3 1 2.0 0 18 0 0/18 0 9 0 0 0 0 0
Piyush Patel 3 3 11.0 0 100 0 0/33 0 9.09 0 0 0 2 0
Sanjeev Arora 8 4 1.0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Siddharth bhatia 1 1 2.0 0 21 0 0/21 0 10.5 0 0 0 0 0
Vinayak Bharti 4 3 1.4 0 24 0 0 0 14.37 0 0 0 0 0
Vishal Mathreja 12 6 0.4 0 10 0 0 0 14.93 0 0 0 0 1
Bhupinder Singh 20 9 2.2 0 35 0 0 0 15.02 0 0 0 2 0
Krish Agarwala 2 1 0.1 0 3 0 0 0 17.65 0 0 0 0 0
Raman Sharma 4 3 1.1 0 23 0 0 0 19.66 0 0 0 1 0
PLAYER
Abhishek Dutt
Ajit Virwani
Ankit Macchar
Ankit Machhar
Ankush Agarwal
Anuj Gupta
Bharat Kataria
Bhupinder Singh
Brijesh Sujan
Deepak Daryanani
Dhiren Motwani
Gaurav Sathaye
Karan Bakshi
Karan Grover
Krish Agarwala
kunal Tanna
Lokesh Gurnani
Manav Gohil
Manoj Mehta
mukund dhondje
Mukund Dhongde
mukund tigers
Naren
Navin Rupani
Nimit Parikh
Nishant Rajgarhia
Nishant Shah
Nishit parashar
Nishith Parashar
Nitesh Bhasin
Nitin Chug
Pavan Gupte
Piyush Patel
Prabhu Srinivasan
Punit Gambhir
Punit Gambhir
Rajesh Rohera
Raman Sharma
Ravi Kewalramani
Sanjeev Arora
Sharad Kelkar
Siddharth Bhatia
Siddharth bhatia
Siddharth Bihani
Siddharth Gambhir
Siddharth Gambhir
Siddharth Sood
Sumeet Gupta
Varun Gambhir
Vicky Sujan
Vijay Venkatesh
Vikram Panjwani
Vinayak Bharti
Vishal Mathreja
Yash Jaiswal