MAVERICKS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
9 3 6 0 0 968 166

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Piyush S 6 6 1 220 59 44 196 112.00 0 2 0 27 5
Rajiv Hingoo 25 20 1 196 34 10.32 240 82.00 0 0 0 22 3
Anuj Khambhati 14 12 2 179 67 17.9 142 126.00 0 1 0 15 7
Mihir Mehta 24 18 4 153 53 10.93 118 130.00 0 0 2 10 0
Amit Kohli 6 6 1 144 118 28.8 30 480.00 0 1 0 12 8
Rishabh Shah 7 7 1 142 73 23.67 102 139.00 0 1 0 15 3
Kiran Mahtani 23 18 4 141 18 10.07 155 91.00 0 0 1 16 1
Binoy Dharia 12 11 0 134 29 12.18 127 106.00 0 0 1 22 0
Rajeev Shah 23 19 2 133 30 7.82 182 73.00 0 0 2 12 0
Anand Vaghani 20 13 1 120 25 10 141 85.00 0 0 0 15 0
Varun Godha 14 11 0 120 35 10.91 144 83.00 0 0 1 17 2
Prashant Kundnani 10 9 0 105 43 11.67 125 84.00 0 0 0 9 1
Pranay Jain 10 9 0 102 20 11.33 126 81.00 0 0 0 15 0
Sumit Kapoor 20 17 2 85 17 5.67 103 83.00 0 0 1 13 0
Mukund Jalan 10 10 0 81 25 8.1 108 75.00 0 0 0 9 0
Niraj Parikh 4 3 1 80 71 40 66 121.00 0 1 0 9 3
Piyush Meghani 6 6 0 77 35 12.83 87 89.00 0 0 2 9 0
Hemang Shah 20 13 3 77 19 7.7 109 71.00 0 0 0 9 0
Niraj Dalal 3 3 0 72 46 24 53 136.00 0 0 0 9 1
Aditya Mehta 4 3 0 63 35 21 71 89.00 0 0 0 8 1
Rishabh Shah 5 4 1 59 34 19.67 50 118.00 0 0 0 9 0
Anirudh Dichwalkar 3 3 0 36 15 12 42 86.00 0 0 0 6 0
Ankit Khambhati 2 1 1 35 35 0 29 121.00 0 0 0 3 0
Abhishek Sanghavi 1 1 0 34 34 34 34 100.00 0 0 0 3 1
Ankit Jhaveri 10 5 0 32 14 6.4 65 49.00 0 0 1 0 0
Siddharth Bihani 1 1 0 32 32 32 18 178.00 0 0 0 5 0
Gautam Parolia 3 3 0 26 26 8.67 27 96.00 0 0 2 5 0
Jesal Patel 2 1 0 24 24 24 28 86.00 0 0 0 3 0
Ankush Ahuja 1 1 0 22 22 22 20 110.00 0 0 0 2 0
Sumeet Shah 3 2 0 22 20 11 30 73.00 0 0 0 2 0
Anant Mehta 5 4 0 18 12 4.5 25 72.00 0 0 1 2 0
Ras 1 1 0 17 17 17 14 121.00 0 0 0 2 0
Karan Rastogi 2 2 0 16 16 8 31 52.00 0 0 1 1 0
Abrar 1 1 1 14 14 0 12 117.00 0 0 0 2 0
Aditya Bhatia 1 1 0 10 10 10 8 125.00 0 0 0 1 0
Kumar Adnani 2 1 0 9 9 9 5 180.00 0 0 0 0 1
Manan Shah 3 2 0 6 6 3 6 100.00 0 0 0 0 0
Saurabh Jhaveri 4 2 1 4 4 4 4 100.00 0 0 1 1 0
Nishant Doshi 4 3 1 4 4 2 8 50.00 0 0 0 0 0
Jaiman Mehta 1 1 0 4 4 4 4 100.00 0 0 0 0 0
Digvijay Kathiwada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aditya Singh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alok Agarwal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amit Bhimrajka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Kapadia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nimish Jhaveri 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santhosh Kumar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitul Shah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vimal Mariwala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Patil 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Rajiv Hingoo 25 22 66.4 1 457 26 2/13 17.58 6.85 15.32 1 0 7 0
Rajeev Shah 23 20 38.5 0 373 13 3/16 28.69 9.61 17.77 1 0 4 0
Mihir Mehta 24 18 58.0 1 491 11 2/20 44.64 8.47 31.64 0 0 3 0
Kiran Mahtani 23 18 47.3 0 408 11 2/21 37.09 8.59 25.8 0 0 0 0
Pranay Jain 10 9 24.0 0 215 10 0 21.5 8.96 14.4 0 0 2 0
Amit Kohli 6 6 18.0 1 100 7 0 14.29 5.56 15.43 0 0 4 0
Ankit Jhaveri 10 6 24.4 0 219 7 2/26 31.29 8.88 20.91 0 0 0 0
Rishabh Shah 7 7 23.4 0 201 6 0 33.5 8.49 23.4 0 0 0 0
Nishant Doshi 4 3 12.0 0 70 5 0 14 5.83 14.4 0 0 2 0
Anuj Khambhati 14 12 17.4 0 159 5 2/6 31.8 9 20.88 0 0 8 0
Anuj Khambhati 14 12 17.4 0 159 5 2/6 31.8 9 20.88 0 0 8 0
Niraj Parikh 4 3 11.0 0 66 4 0 16.5 6 16.5 0 0 0 0
Mukund Jalan 10 10 12.0 0 80 4 0 20 6.67 18 0 0 5 0
Saurabh Jhaveri 4 3 11.0 0 68 3 2/32 22.67 6.18 22 0 0 0 0
Rishabh Shah 5 4 14.0 0 114 3 2/16 38 8.14 28 0 0 1 0
Aditya Bhatia 1 1 3.0 0 11 2 0 5.5 3.67 9 0 0 0 0
Jaiman Mehta 1 1 4.0 0 31 2 0 15.5 7.75 12 0 0 1 0
Anand Vaghani 20 10 4.4 0 44 2 0/9 22 9.42 13.2 0 0 0 0
Gautam Parolia 3 3 4.1 0 45 2 2/13 22.5 10.79 12.3 0 0 1 0
Santhosh Kumar 1 0 4.0 0 31 1 0 31 7.75 24 0 0 0 0
Siddharth Bihani 1 1 4.0 0 31 1 0 31 7.75 24 0 0 0 0
Prashant Kundnani 10 4 7.0 0 70 1 1/27 70 10 42 0 0 0 0
Vishal Patil 2 1 4.0 0 47 1 0 47 11.75 24 0 0 0 0
Kumar Adnani 2 1 4.0 0 54 1 0 54 13.5 24 0 0 1 0
Jesal Patel 2 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Rastogi 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Anirudh Dichwalkar 3 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Aditya Singh 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alok Agarwal 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amit Bhimrajka 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binoy Dharia 12 8 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
Digvijay Kathiwada 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Kapadia 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aditya Mehta 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Varun Godha 14 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vimal Mariwala 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mitul Shah 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nimish Jhaveri 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Piyush S 6 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Piyush Meghani 6 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niraj Dalal 3 3 2.0 0 9 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0
Ras 1 1 2.0 0 12 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Hemang Shah 20 11 2.2 0 17 0 0/6 0 7.3 0 0 0 5 0
Abrar 1 1 3.0 0 22 0 0 0 7.33 0 0 0 0 0
Manan Shah 3 2 4.0 0 36 0 0 0 9 0 0 0 0 0
Ankit Khambhati 2 1 3.0 0 29 0 0 0 9.67 0 0 0 1 0
Sumit Kapoor 20 13 10.0 0 103 0 0/10 0 10.3 0 0 0 3 0
Abhishek Sanghavi 1 1 3.0 0 32 0 0 0 10.67 0 0 0 0 0
Ankush Ahuja 1 1 2.0 0 22 0 0 0 11 0 0 0 0 0
Anant Mehta 5 2 1.0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Sumeet Shah 3 2 1.0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0
PLAYER
Abhishek Sanghavi
Abrar
Aditya Bhatia
Aditya Mehta
Aditya Singh
Alok Agarwal
Amit Bhimrajka
Amit Kohli
Anand Vaghani
Anant Mehta
Anirudh Dichwalkar
Ankit Jhaveri
Ankit Kapadia
Ankit Khambhati
Ankush Ahuja
Anuj Khambhati
Binoy Dharia
Digvijay Kathiwada
Gautam Parolia
Hemang Shah
Jaiman Mehta
Jesal Patel
Karan Rastogi
Kiran Mahtani
Kumar Adnani
Manan Shah
Mihir Mehta
Mitul Shah
Mukund Jalan
Nimish Jhaveri
Niraj Dalal
Niraj Parikh
Nishant Doshi
Piyush Meghani
Piyush S
Pranay Jain
Prashant Kundnani
Rajeev Shah
Rajiv Hingoo
Ras
Rishabh Shah
Rishabh Shah
Santhosh Kumar
Saurabh Jhaveri
Siddharth Bihani
Sumeet Shah
Sumit Kapoor
Varun Godha
Vimal Mariwala
Vishal Patil