JUST CRICKET
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
10 8 2 0 0 1588 214

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Chetan Kapoor 20 18 4 463 101 33.07 325 142.00 1 2 1 46 24
Vishal Seth 14 14 4 347 97 34.7 252 138.00 0 3 0 39 11
Javeed Siddiqui 19 18 1 304 52 17.88 220 138.00 0 2 1 40 13
Amit Nayyar 19 15 4 293 56 26.64 172 170.00 0 1 0 25 18
Karan Chugh 12 11 0 227 56 20.64 151 150.00 0 1 0 13 18
Aditya Bhatia 6 5 1 175 67 43.75 117 150.00 0 2 0 23 3
Rajinder Singh 6 4 0 106 48 26.5 98 108.00 0 0 0 16 1
Rajendra Singh 3 3 1 102 50 51 90 113.00 0 1 0 11 2
Parth Sarupia 7 5 0 88 50 17.6 76 116.00 0 1 0 14 1
Sivanandan Konar 2 2 1 87 47* 87 56 155.00 0 0 0 7 5
Shushrut Nasnodkar 7 6 2 84 31 21 93 90.00 0 0 0 7 1
Sohrab Khushrushahi 5 4 2 83 44 41.5 85 98.00 0 0 0 8 2
Ashraya Rao 11 7 2 78 53 15.6 60 130.00 0 1 0 10 1
Manvendra Mishra 5 4 1 60 32 20 27 222.00 0 0 1 8 3
Suresh Balakrishnan 6 5 1 36 11 9 39 92.00 0 0 0 4 0
Harsh Mehta 3 3 0 34 23 11.33 32 106.00 0 0 1 3 0
Sandeep 1 1 0 31 31 31 19 163.00 0 0 0 5 0
Vishal Patil 21 5 2 28 14 9.33 16 175.00 0 0 0 2 2
Mukund Jalan 4 4 1 27 10 9 26 104.00 0 0 0 2 0
Tripooraj Dhavale 5 4 0 27 14 6.75 36 75.00 0 0 0 3 0
Beda Das 2 2 0 25 21 12.5 25 100.00 0 0 0 4 0
Ravi Chhabra 16 8 3 24 6* 4.8 16 150.00 0 0 0 3 1
Amit Manubarwala 6 5 0 22 15 4.4 25 88.00 0 0 0 4 0
Danish Shaikh 2 2 0 22 20 11 34 65.00 0 0 0 2 0
Kumar Adnani 6 3 1 21 17 10.5 25 84.00 0 0 0 0 1
Prashant Jethmalani 4 3 0 20 18 6.67 23 87.00 0 0 0 1 1
Rajesh Naidu 8 6 0 19 9 3.17 28 68.00 0 0 0 1 1
Rabindra Jhunjhunwala 16 5 1 16 9 4 31 52.00 0 0 0 2 0
Shamit Desai 3 3 1 16 12 8 14 114.00 0 0 0 4 0
Indrajit Mal 2 2 0 13 8 6.5 17 76.00 0 0 0 2 0
Rajesh Naidu 6 3 1 11 8 5.5 10 110.00 0 0 1 1 0
Vikas Singh 3 2 1 9 8 9 8 113.00 0 0 0 1 0
Sunil Punjabi 4 2 1 9 8* 9 8 113.00 0 0 0 1 0
Amit Singh 1 1 0 9 9 9 23 39.00 0 0 0 1 0
Siddhartha Gopalkrishnan 1 1 0 8 8 8 10 80.00 0 0 0 0 0
Humaid Shaikh 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhruv Mehra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shivanshu Thaplyal 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shivanshu Thapyal 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikhil Naredi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Sriram 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Vishal Patil 21 14 73.3 0 523 22 3/27 23.77 7.12 19.99 2 0 1 0
Amit Nayyar 19 14 46.3 0 330 16 2/38 20.63 7.1 17.36 0 0 10 1
Aditya Bhatia 6 5 20.3 0 128 14 0 9.14 6.24 8.7 1 0 3 1
Aditya Bhatia 6 5 20.3 0 128 14 0 9.14 6.24 8.7 1 0 3 1
Rajesh Naidu 8 5 21.0 1 151 12 0/9 12.58 7.19 10.5 0 1 3 0
Ravi Chhabra 16 12 36.2 1 270 12 2/7 22.5 7.43 18.1 0 0 2 0
Rabindra Jhunjhunwala 16 9 26.0 0 193 11 2/17 17.55 7.42 14.18 0 0 7 0
Shushrut Nasnodkar 7 6 25.1 1 143 9 0 15.89 5.68 16.73 0 0 3 0
Rajinder Singh 6 6 19.0 0 111 9 2/15 12.33 5.84 12.67 0 0 1 0
Rajendra Singh 3 3 9.0 0 54 6 5/18 9 6 9 0 1 2 0
Prashant Jethmalani 4 3 7.0 0 79 6 0 13.17 11.29 7 1 0 2 0
Sunil Punjabi 4 4 14.0 1 80 5 3/12 16 5.71 16.8 1 0 0 0
Ashraya Rao 11 5 18.0 0 134 4 1/10 33.5 7.44 27 0 0 0 0
Nikhil Naredi 4 4 13.0 0 105 4 3/37 26.25 8.08 19.5 1 0 4 0
Tripooraj Dhavale 5 4 12.0 0 78 3 0 26 6.5 24 0 0 0 0
Rajesh Naidu 6 6 20.0 1 113 2 1/10 56.5 5.65 60 0 0 2 0
Vikas Singh 3 2 6.0 0 36 2 2/7 18 6 18 0 0 1 0
Javeed Siddiqui 19 10 3.0 0 18 2 0 9 6 9 0 0 5 0
Chetan Kapoor 20 11 6.0 0 41 2 0/9 20.5 6.83 18 0 0 2 0
Manvendra Mishra 5 3 14.5 0 104 2 0/16 52 7.01 43.5 0 0 0 0
Harsh Mehta 3 2 7.0 0 53 1 1/28 53 7.57 42 0 0 0 0
Shamit Desai 3 3 2.0 0 17 1 0 17 8.5 12 0 0 1 0
Parth Sarupia 7 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Mukund Jalan 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Suresh Balakrishnan 6 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Seth 14 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Humaid Shaikh 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhruv Mehra 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amit Singh 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Chugh 12 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Kumar Adnani 6 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Sivanandan Konar 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indrajit Mal 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Danish Shaikh 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amit Manubarwala 6 5 1.0 0 2 0 0/2 0 2 0 0 0 1 0
Siddhartha Gopalkrishnan 1 1 3.0 0 21 0 0/21 0 7 0 0 0 0 0
Vivek Sriram 1 1 2.0 0 17 0 0/17 0 8.5 0 0 0 0 0
Shivanshu Thaplyal 3 1 3.0 0 29 0 0 0 9.67 0 0 0 1 0
Shivanshu Thapyal 3 1 3.0 0 29 0 0 0 9.67 0 0 0 1 0
Sandeep 1 1 2.0 0 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Beda Das 2 1 1.0 0 10 0 0/10 0 10 0 0 0 1 0
Sohrab Khushrushahi 5 4 2.0 0 31 0 0 0 15.5 0 0 0 1 0
PLAYER
Aditya Bhatia
Amit Manubarwala
Amit Nayyar
Amit Singh
Ashraya Rao
Beda Das
Chetan Kapoor
Danish Shaikh
Dhruv Mehra
Dinesh Choudhari
Harsh Mehta
Humaid Shaikh
Indrajit Mal
Javeed Siddiqui
Karan Chugh
Kumar Adnani
Laban Das
Manvendra Mishra
Mukund Jalan
Neel Shah
Nikhil Naredi
Parth Sarupia
Prashant Jethmalani
Rabindra Jhunjhunwala
Rajendra Singh
Rajesh Naidu
Rajesh Naidu
Rajinder Singh
Ravi Chhabra
Sandeep
Shamit Desai
Shivanshu Thaplyal
Shivanshu Thapyal
Shushrut Nasnodkar
Siddhartha Gopalkrishnan
Sivanandan Konar
Sohrab Khushrushahi
Sunil Punjabi
Suresh Balakrishnan
Tripooraj Dhavale
Vikas Singh
Vishal Patil
Vishal Seth
Vivek Sriram