JJ JAGUARS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
1 1 0 0 0 225 225

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Samir Mogul 4 4 0 134 57 33.5 138 97.00 0 1 0 18 1
Krish Jogani 4 4 0 111 47 27.75 64 173.00 0 0 0 20 0
Vishal Shah 4 4 0 105 59 26.25 89 118.00 0 1 0 8 4
Vineet Dujodwala 1 1 0 57 57 57 28 204.00 0 1 0 11 0
Kamlesh Shah 3 3 0 48 43 16 51 94.00 0 0 0 4 2
Amit Photographer 4 4 1 41 27 13.67 38 108.00 0 0 0 5 0
Harsh Mehta 1 1 0 39 39 39 21 186.00 0 0 0 6 0
Shreyansh Shah 1 1 1 30 30* 0 5 600.00 0 0 0 4 0
Rishabh Shah 1 1 1 21 21* 0 12 175.00 0 0 0 2 0
Vishal Vora 3 3 1 19 16 9.5 16 119.00 0 0 0 1 0
Paras Zaveri 1 1 0 18 18 18 15 120.00 0 0 0 2 0
Suril Jhaveri 2 2 0 17 9 8.5 13 131.00 0 0 0 1 0
Aditya Bhansali 2 2 1 15 8 15 16 94.00 0 0 0 1 0
Amir Ali 1 1 0 14 14 14 18 78.00 0 0 0 0 0
Aamir Ali 3 2 1 14 8 14 12 117.00 0 0 0 0 1
Avanish Shah 4 4 1 11 6 3.67 10 110.00 0 0 0 1 0
Jitesh Jogani 3 2 0 7 7 3.5 8 88.00 0 0 0 1 0
Hiren Gandhi 4 3 0 1 1 0.33 8 13.00 0 0 0 0 0
Dhruv Jhaveri 2 1 1 1 1 0 1 100.00 0 0 0 0 0
Don Shroff 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haresh Adnani 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashay Dani 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalpesh Sanghvi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarang Jhaveri 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umesh Sanghavi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Choksi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Amit Photographer 4 4 16.0 0 124 9 0 13.78 7.75 10.67 1 0 0 0
Vishal Shah 4 4 16.0 0 105 6 0 17.5 6.56 16 0 0 3 0
Dhruv Jhaveri 2 1 8.0 0 72 3 0 24 9 16 0 0 0 0
Avanish Shah 4 4 4.0 0 51 3 0 17 12.75 8 0 0 0 0
Harsh Mehta 1 1 4.0 0 14 2 2/14 7 3.5 12 0 0 0 0
Kamlesh Shah 3 3 10.0 1 79 2 0 39.5 7.9 30 0 0 0 0
Vineet Dujodwala 1 1 1.0 0 4 1 1/4 4 4 6 0 0 0 0
Kalpesh Sanghvi 1 1 3.0 0 17 1 1/17 17 5.67 18 0 0 0 0
Samir Mogul 4 4 11.0 0 64 1 0 64 5.82 66 0 0 1 0
Shreyansh Shah 1 1 1.0 0 6 1 1/6 6 6 6 0 0 0 0
Suril Jhaveri 2 2 6.0 0 39 1 0 39 6.5 36 0 0 0 0
Umesh Sanghavi 1 1 2.0 0 13 1 1/13 13 6.5 12 0 0 0 0
Krish Jogani 4 3 4.0 0 29 1 0 29 7.25 24 0 0 3 0
Rohan Choksi 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiren Gandhi 4 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jitesh Jogani 3 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Vishal Vora 3 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aamir Ali 3 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aditya Bhansali 2 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Amir Ali 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishabh Shah 1 1 2.0 0 11 0 0/11 0 5.5 0 0 0 1 0
Paras Zaveri 1 1 2.0 0 15 0 0/15 0 7.5 0 0 0 0 0
Don Shroff 1 1 3.0 0 25 0 0/25 0 8.33 0 0 0 0 0
Ashay Dani 1 1 1.0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0
Haresh Adnani 1 1 2.0 0 21 0 0/21 0 10.5 0 0 0 0 0
Sarang Jhaveri 3 0 3.0 0 39 0 0 0 13 0 0 0 0 0
PLAYER
Aamir Ali
Aditya Bhansali
Amir Ali
Amit Photographer
Ashay Dani
Avanish Shah
Dhruv Jhaveri
Don Shroff
Haresh Adnani
Harsh Mehta
Hiren Gandhi
Jitesh Jogani
Kalpesh Sanghvi
Kamlesh Shah
Krish Jogani
Paras Zaveri
Rishabh Shah
Rohan Choksi
Samir Mogul
Sarang Jhaveri
Shreyansh Shah
Suril Jhaveri
Umesh Sanghavi
Vineet Dujodwala
Vishal Shah
Vishal Vora