INVADERS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
3 2 1 0 0 385 173

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Affan Virani 3 3 1 89 50* 44.5 75 119.00 0 1 0 11 2
Abdul Aziz Khan 3 2 0 85 81 42.5 50 170.00 0 1 0 14 1
Pankaj Patil 3 3 0 75 44 25 64 117.00 0 0 0 6 4
Sikandar Patil 3 3 2 38 30* 38 25 152.00 0 0 1 5 1
Ikram Shaikh 2 1 0 18 18 18 14 129.00 0 0 0 2 1
Mohammad Khan 2 1 0 12 12 12 12 100.00 0 0 0 1 0
Sharik Khan 3 2 0 10 7 5 12 83.00 0 0 0 1 0
Ikhlas Panwelkar 3 1 0 6 6 6 6 100.00 0 0 0 0 0
Owais Dalwai 2 2 0 5 4 2.5 11 45.00 0 0 0 0 0
Shikhar Singh 2 1 1 3 3* 0 2 150.00 0 0 0 0 0
Tausiful Khan 3 1 0 2 2 2 2 100.00 0 0 0 0 0
Arshad Shaikh 3 1 0 1 1 1 2 50.00 0 0 0 0 0
Ganesh Krishnan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gnanaraj Isaac 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aftab Ali Khan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Arshad Shaikh 3 3 11.0 0 69 6 3/7 11.5 6.27 11 1 0 0 0
Tausiful Khan 3 3 12.0 1 66 4 2/17 16.5 5.5 18 0 0 0 0
Shikhar Singh 2 2 7.0 1 40 3 3/31 13.33 5.71 14 1 0 0 0
Mohammad Khan 2 2 6.0 0 38 2 2/9 19 6.33 18 0 0 0 0
Ikhlas Panwelkar 3 2 5.5 0 40 2 2/6 20 6.86 16.5 0 0 0 0
Sikandar Patil 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Pankaj Patil 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Owais Dalwai 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Affan Virani 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sharik Khan 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gnanaraj Isaac 1 1 2.0 0 5 0 0/5 0 2.5 0 0 0 1 0
Ganesh Krishnan 2 2 5.0 0 31 0 0/12 0 6.2 0 0 0 0 0
Aftab Ali Khan 1 1 4.0 0 25 0 0/25 0 6.25 0 0 0 0 0
Abdul Aziz Khan 3 3 5.0 0 39 0 0/4 0 7.8 0 0 0 1 0
Ikram Shaikh 2 1 1.0 0 21 0 0/21 0 21 0 0 0 0 0
PLAYER
Abdul Aziz Khan
Affan Virani
Aftab Ali Khan
Arshad Shaikh
Ganesh Krishnan
Gnanaraj Isaac
Ikhlas Panwelkar
Ikram Shaikh
Khalid Shaikh
Mohammad Khan
Mohammad Khan
Muhammad Siddiqui
Owais Dalwai
Pankaj Patil
Shahzad Shaikh
Sharik Khan
Shikhar Singh
Sikandar Patil
Tausiful Khan