HSI LIONS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
12 2 10 0 0 1689 201

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Gautam Parolia 24 24 2 585 110 26.59 468 125.00 1 2 1 74 7
Dhanesh Chheda 13 13 2 368 82 33.45 208 177.00 0 3 1 43 17
Vicky Oswal 20 20 1 271 44 14.26 255 106.00 0 0 1 28 6
Rajiv Gokani 18 17 4 228 36 17.54 222 103.00 0 0 1 19 4
Anish Bhansali 9 9 1 214 70 26.75 204 105.00 0 1 0 24 3
Pradyumna Jajodia 9 9 0 173 44 19.22 173 100.00 0 0 1 13 3
Vishal Kalantri 13 11 1 160 50 16 148 108.00 0 1 0 21 3
Manish Shah 10 10 1 146 39 16.22 160 91.00 0 0 0 9 3
Anant Roongta 10 8 1 131 84 18.71 102 128.00 0 1 0 8 8
Rajeev Shah 15 13 4 105 55* 11.67 105 100.00 0 1 2 11 0
Minesh Shah 8 6 1 101 25 20.2 73 138.00 0 0 0 3 0
Mahavir Shah 13 9 1 67 20 8.38 80 84.00 0 0 1 5 1
Somil Zaveri 11 6 0 61 24 10.17 59 103.00 0 0 1 7 0
Praveen Lekhraj 4 4 1 55 28 18.33 55 100.00 0 0 0 9 0
HEMANT KABRA 3 3 0 44 30 14.67 52 85.00 0 0 1 6 0
Manan Shah 6 6 1 39 21 7.8 33 118.00 0 0 1 6 1
Kunal Bhatia 1 1 0 38 38 38 18 211.00 0 0 0 3 3
Kunal Bhatia 1 1 0 31 31 31 36 86.00 0 0 0 2 0
VISHAL KALANTRRI 3 3 0 27 22 9 22 123.00 0 0 1 6 0
Saumil Shah 13 9 3 24 7 4 56 43.00 0 0 0 2 1
Minesh Shah 4 4 1 22 12 7.33 28 79.00 0 0 1 4 0
Pritesh jain 2 2 1 22 15* 22 24 92.00 0 0 0 3 0
Pritesh Jain 9 6 2 21 14* 5.25 22 95.00 0 0 1 3 0
Amit Shah 1 1 0 15 15 15 13 115.00 0 0 0 1 0
Dipen Dedhia 12 5 3 13 9 6.5 18 72.00 0 0 1 1 0
Nishit Mehta 3 2 0 10 8 5 19 53.00 0 0 0 0 0
Bhavesh Gandhi 2 1 1 5 5 0 9 56.00 0 0 0 0 0
Saumil Shah 3 2 0 4 4 2 13 31.00 0 0 1 0 0
Nimay Dave 1 1 1 3 3* 0 6 50.00 0 0 0 0 0
Pratik Shah 2 1 1 3 3* 0 6 50.00 0 0 0 0 0
Nimay Dave 1 1 0 2 2 2 2 100.00 0 0 0 0 0
Hemant Kabra 1 1 0 2 2 2 7 29.00 0 0 0 0 0
vedant kalantri 2 1 1 1 1* 0 2 50.00 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemal Zaveri 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishikesh Shah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kartik Jhaveri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purvesh Dedhia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romil Shah 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAHAVIR SHAH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANISH BHANSALI 1 1 0 0 0 0 1 0.00 0 0 1 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Vicky Oswal 20 20 73.2 0 607 19 2/23 31.95 8.28 23.12 0 0 2 0
Rajiv Gokani 18 17 49.1 0 428 19 3/29 22.53 8.7 15.51 1 0 8 0
Gautam Parolia 24 24 76.5 0 631 16 1/27 39.44 8.21 28.69 1 0 9 0
Rajeev Shah 15 14 33.4 0 305 10 3/17 30.5 9.06 20.04 2 0 3 0
Dipen Dedhia 12 10 30.0 0 282 8 2/27 35.25 9.4 22.5 0 0 0 0
Manish Shah 10 10 24.0 0 166 7 0 23.71 6.92 20.57 0 0 1 0
Vishal Kalantri 13 11 28.0 0 203 7 1/10 29 7.25 24 0 0 2 0
Somil Zaveri 11 8 26.2 0 246 6 1/29 41 9.34 26.2 0 0 3 1
Manan Shah 6 4 7.2 0 68 4 2/14 17 9.28 10.8 0 0 1 0
Pratik Shah 2 2 6.0 0 32 3 2/12 10.67 5.33 12 0 0 0 0
VISHAL KALANTRRI 3 3 12.0 0 89 3 2/25 29.67 7.42 24 0 0 1 0
Saumil Shah 13 6 6.0 0 54 3 0 18 9 12 0 0 1 0
Minesh Shah 8 6 7.0 0 50 2 0 25 7.14 21 0 0 7 1
Dhanesh Chheda 13 6 7.0 0 59 2 0 29.5 8.43 21 0 0 5 0
Bhavesh Gandhi 2 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amit Shah 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anant Roongta 10 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hemant Kabra 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishikesh Shah 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal Bhatia 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Purvesh Dedhia 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pritesh Jain 9 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Praveen Lekhraj 4 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
Romil Shah 2 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nishit Mehta 3 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Kunal Bhatia 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pritesh jain 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nimay Dave 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minesh Shah 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
HEMANT KABRA 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Saumil Shah 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nimay Dave 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAHAVIR SHAH 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANISH BHANSALI 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kartik Jhaveri 1 0 1.0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Anish Bhansali 9 5 5.0 0 73 0 0/17 0 14.6 0 0 0 0 0
vedant kalantri 2 2 2.4 0 39 0 0/5 0 14.61 0 0 0 0 0
Pradyumna Jajodia 9 6 1.0 0 16 0 0/16 0 16 0 0 0 0 0
Mahavir Shah 13 6 1.0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 2 0
Nemal Zaveri 2 1 0.3 0 9 0 0 0 18 0 0 0 0 0
PLAYER
Abhishek Bhura
Amit Shah
Anant Roongta
Anish Bhansali
ANISH BHANSALI
Bhavesh Gandhi
Dhanesh Chheda
Dipen Dedhia
Gautam Parolia
Hemant Kabra
HEMANT KABRA
Kartik Jhaveri
Kunal Bhatia
Kunal Bhatia
Mahavir Shah
MAHAVIR SHAH
Manan Shah
Manish Shah
Minesh Shah
Minesh Shah
Nemal Zaveri
Nimay Dave
Nimay Dave
Nishit Mehta
Pradyumna Jajodia
Pratik Shah
Praveen Lekhraj
Pritesh Jain
Pritesh jain
Purvesh Dedhia
Rajeev Shah
Rajiv Gokani
Rishikesh Shah
Romil Shah
Saumil Shah
Saumil Shah
Somil Zaveri
vedant kalantri
Vicky Oswal
Vishal Kalantri
VISHAL KALANTRRI