DYNAMIC STRIKERS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
4 0 4 0 0 445 141

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Pavan Patel 4 4 3 100 42* 100 87 115.00 0 0 0 11 2
Samir Bhansali 4 4 0 57 24 14.25 54 106.00 0 0 0 10 0
Rohit Durai 2 2 0 57 52 28.5 52 110.00 0 1 0 6 0
Ketan Rai 4 4 0 51 26 12.75 60 85.00 0 0 0 4 1
Jash Dharod 3 3 0 28 21 9.33 35 80.00 0 0 1 3 1
Kedar Ranade 3 3 1 26 19 13 25 104.00 0 0 0 1 1
Kashyap Barot 2 2 0 13 7 6.5 22 59.00 0 0 0 2 0
Pankit Shah 1 1 0 13 13 13 14 93.00 0 0 0 1 0
Harshit Jain 1 1 0 12 12 12 19 63.00 0 0 0 1 0
Ankeet Buddhadev 2 2 0 7 4 3.5 16 44.00 0 0 0 0 0
Paryank Barai 3 2 1 4 3* 4 9 44.00 0 0 0 0 0
Nitish Jargad 3 2 0 4 4 2 8 50.00 0 0 1 0 0
Dhawal Siroya 3 3 0 3 2 1 10 30.00 0 0 0 0 0
Sandeep Singh 3 3 0 3 2 1 6 50.00 0 0 1 0 0
Rushabh Shah 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihir Shah 4 3 0 0 0 0 7 0.00 0 0 3 0 0
Adish Gulechha 3 1 0 0 0 0 1 0.00 0 0 1 0 0
Vijeet Jain 1 1 0 0 0 0 3 0.00 0 0 1 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Adish Gulechha 3 3 8.0 2 47 3 2/26 15.67 5.88 16 0 0 0 0
Paryank Barai 3 3 9.0 0 53 3 2/23 17.67 5.89 18 0 0 1 0
Mihir Shah 4 4 12.0 0 117 3 2/32 39 9.75 24 0 0 0 0
Nitish Jargad 3 3 6.3 0 67 2 1/10 33.5 10.31 18.9 0 0 0 0
Kashyap Barot 2 1 2.0 0 11 1 1/11 11 5.5 12 0 0 0 0
Vijeet Jain 1 1 4.0 0 33 1 1/33 33 8.25 24 0 0 0 0
Rohit Durai 2 2 6.0 0 80 1 1/13 80 13.33 36 0 0 1 0
Dhawal Siroya 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samir Bhansali 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pankit Shah 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavan Patel 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ketan Rai 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sandeep Singh 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jash Dharod 3 2 6.0 0 46 0 0/21 0 7.67 0 0 0 0 0
Rushabh Shah 2 2 3.4 0 35 0 0/13 0 9.54 0 0 0 0 0
Kedar Ranade 3 1 1.0 0 12 0 0/12 0 12 0 0 0 0 0
Harshit Jain 1 1 2.0 0 30 0 0/30 0 15 0 0 0 0 0
Ankeet Buddhadev 2 1 2.0 0 33 0 0/33 0 16.5 0 0 0 0 0
PLAYER
Adish Gulechha
Ankeet Buddhadev
Dhawal Siroya
Harshit Jain
Jash Dharod
Kashyap Barot
Kedar Ranade
Ketan Rai
Mihir Shah
Nitish Jargad
Pankit Shah
Paryank Barai
Pavan Patel
Rajas Bandekar
Rohit Durai
Rushabh Shah
Samir Bhansali
Sandeep Singh
Vijeet Jain
Viral Doshi