DAIS ACES
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
31 8 23 0 0 4368 190

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Siddhartha Gopalkrishnan 30 27 2 909 98 36.36 682 133.00 0 10 1 113 11
Rupen Jhaveri 16 15 3 476 94* 39.67 274 174.00 0 4 0 67 12
Kalp Parikh 23 23 3 430 66 21.5 439 98.00 0 2 6 38 10
Kumar Singhee 33 31 2 427 59 14.72 504 85.00 0 2 3 37 4
Gautam Asudani 33 30 1 415 52 14.31 424 98.00 0 1 3 41 3
Divya Mehta 20 19 2 366 62 21.53 307 119.00 0 1 2 39 6
Vinit Sheth 23 21 0 265 63 12.62 247 107.00 0 2 2 28 9
Biraj Desai 13 13 0 230 44 17.69 166 139.00 0 0 2 31 8
Bhoumick Vaidya 27 21 7 185 31 13.21 186 99.00 0 0 3 21 0
Nishant Fadia 27 21 7 143 31 10.21 182 79.00 0 0 4 13 1
Rabindra Jhunjhunwala 21 14 0 137 24 9.79 158 87.00 0 0 0 25 0
Mehul Shah 5 5 2 94 35* 31.33 101 93.00 0 0 0 10 0
Abhar Choksi 17 17 0 63 17 3.71 76 83.00 0 0 5 10 0
Yatin Bhavsar 3 3 0 58 35 19.33 35 166.00 0 0 0 5 2
Anand Vilayanur 21 10 4 57 24* 9.5 83 69.00 0 0 4 1 0
Navin Makhija 11 10 2 51 30 6.38 57 89.00 0 0 2 5 1
Vineet Jasani 8 8 1 42 10 6 54 78.00 0 0 1 8 0
Tapan Bhatt 4 3 0 38 18 12.67 39 97.00 0 0 0 3 0
Navin Makhija 3 3 0 33 29 11 47 70.00 0 0 1 4 0
Mehul Shah 8 4 0 31 20 7.75 31 100.00 0 0 1 2 0
Rohan Shah 11 8 3 29 11* 5.8 36 81.00 0 0 3 3 0
Chirag Parekh 11 6 4 27 11* 13.5 31 87.00 0 0 1 0 0
Prahlad Tanwar 4 3 0 27 19 9 38 71.00 0 0 0 3 0
Piyush Makwana 3 2 0 24 12 12 22 109.00 0 0 0 4 0
Dr Partho Bakshi 8 3 1 24 14 12 27 89.00 0 0 0 3 0
Vibhu Manya 2 1 1 23 23* 0 21 110.00 0 0 0 2 0
Samit Shukla 3 3 1 23 21 11.5 15 153.00 0 0 0 3 0
Srikant Chakka 9 6 1 23 9* 4.6 30 77.00 0 0 1 3 0
Shaleen Toshniwal 1 1 0 19 19 19 18 106.00 0 0 0 3 0
Vijay Shah 5 4 2 16 10 8 20 80.00 0 0 0 2 0
Manoj Kikani 7 4 0 15 12 3.75 19 79.00 0 0 0 2 0
Anand Subramanium 3 2 0 14 7 7 28 50.00 0 0 0 0 0
Vikram Ramchand 7 4 0 11 6 2.75 17 65.00 0 0 0 0 0
Mehul Shah 1 1 0 8 8 8 12 67.00 0 0 0 1 0
Saurabh Shah 5 1 0 6 6 6 8 75.00 0 0 0 0 0
Tapan Mehta 3 2 0 6 6 3 6 100.00 0 0 0 1 0
Manish Dholakia 5 2 0 4 2 2 12 33.00 0 0 0 0 0
Nirav Vashi 2 2 0 4 4 2 8 50.00 0 0 1 0 0
Mitul Patel 3 2 0 3 2 1.5 10 30.00 0 0 0 0 0
Hemal Shah 4 2 1 2 2 2 3 67.00 0 0 0 0 0
Sarang Jhaveri 13 1 1 1 1* 0 3 33.00 0 0 0 0 0
Naidu Balachandra 3 2 0 1 1 0.5 6 17.00 0 0 0 0 0
Ninad Shah 2 1 0 1 1 1 2 50.00 0 0 0 0 0
Farshid Cooper 4 2 1 1 1* 1 2 50.00 0 0 1 0 0
Srikanth Chakka 1 1 0 1 1 1 6 17.00 0 0 0 0 0
Vishal Fhagiya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viral Mehta 12 4 2 0 0 0 1 0.00 0 0 1 0 0
Jitin Sanghvi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Betadpur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sohrab Khushrushahi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Bhoumick Vaidya 27 27 86.4 0 692 32 3/28 21.63 7.98 16.2 2 0 0 0
Siddhartha Gopalkrishnan 30 29 87.0 0 723 19 4/20 38.05 8.31 27.47 1 0 17 0
Rupen Jhaveri 16 15 56.0 0 373 17 3/20 21.94 6.66 19.76 2 0 15 0
Nishant Fadia 27 26 75.1 0 719 17 2/17 42.29 9.56 26.51 0 0 2 0
Viral Mehta 12 8 46.0 0 373 13 2/24 28.69 8.11 21.23 0 0 0 0
Vinit Sheth 23 7 17.0 0 149 10 3/18 14.9 8.76 10.2 2 0 0 0
Sarang Jhaveri 13 13 31.0 0 284 9 2/21 31.56 9.16 20.67 0 0 0 0
Gautam Asudani 33 18 40.1 2 377 9 2/16 41.89 9.39 26.73 0 0 11 0
Rabindra Jhunjhunwala 21 20 63.2 0 462 7 2/25 66 7.3 54.17 0 0 3 0
Dr Partho Bakshi 8 7 20.4 0 184 6 2/17 30.67 8.9 20.4 0 0 3 0
Mehul Shah 5 5 20.0 0 139 5 3/17 27.8 6.95 24 1 0 1 0
Prahlad Tanwar 4 3 8.0 0 67 5 0 13.4 8.38 9.6 0 0 0 0
Yatin Bhavsar 3 3 12.0 0 102 5 3/32 20.4 8.5 14.4 1 0 1 0
Divya Mehta 20 14 32.1 0 345 5 2/30 69 10.72 38.52 0 0 4 0
Samit Shukla 3 3 12.0 0 89 4 2/25 22.25 7.42 18 0 0 0 0
Tapan Bhatt 4 4 15.1 0 118 4 2/32 29.5 7.78 22.65 0 0 1 0
Mehul Shah 8 6 21.0 1 162 3 2/14 54 7.71 42 0 0 0 0
Navin Makhija 11 6 9.0 0 75 3 0/13 25 8.33 18 0 0 2 0
Manoj Kikani 7 5 11.0 0 99 3 0/19 33 9 22 0 0 1 0
Kumar Singhee 33 14 23.5 0 268 3 2/38 89.33 11.25 47 0 0 5 1
Farshid Cooper 4 4 8.0 0 64 2 2/27 32 8 24 0 0 1 0
Naidu Balachandra 3 2 4.1 0 41 2 0 20.5 9.83 12.3 0 0 1 0
Shaleen Toshniwal 1 1 4.0 0 50 2 2/50 25 12.5 12 0 0 0 0
Mehul Shah 1 1 4.0 0 23 1 1/23 23 5.75 24 0 0 0 0
Navin Makhija 3 3 9.0 0 72 1 1/11 72 8 54 0 0 0 0
Vikram Ramchand 7 3 6.0 0 54 1 1/23 54 9 36 0 0 3 0
Vibhu Manya 2 2 8.0 0 83 1 1/46 83 10.38 48 0 0 1 0
Kalp Parikh 23 2 2.0 0 21 1 1/11 21 10.5 12 0 0 12 0
Nirav Vashi 2 2 7.0 0 75 1 1/43 75 10.71 42 0 0 2 0
Srikanth Chakka 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Parekh 11 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Shah 11 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Hemal Shah 4 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jitin Sanghvi 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biraj Desai 13 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhar Choksi 17 9 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Anand Vilayanur 21 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
Anand Subramanium 3 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sohrab Khushrushahi 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srikant Chakka 9 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ninad Shah 2 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piyush Makwana 3 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Fhagiya 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Dholakia 5 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Shah 5 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Satish Betadpur 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapan Mehta 3 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Shah 5 1 1.0 0 5 0 0/5 0 5 0 0 0 0 0
Mitul Patel 3 1 1.0 0 8 0 0/8 0 8 0 0 0 0 0
Vineet Jasani 8 5 2.0 0 32 0 0/16 0 16 0 0 0 0 0
PLAYER
Abhar Choksi
Abhar Choksi
Anand Subramanium
Anand Vilayanur
Bhoumick Vaidya
Biraj Desai
Chirag Parekh
Divya Mehta
Dr Partho Bakshi
Farshid Cooper
Gautam Asudani
Hemal Shah
Jitin Sanghvi
Jitin Sanghvi
Kalp Parikh
Kumar Singhee
Manish Dholakia
Manoj Kikani
Mehul Shah
Mehul Shah
Mehul Shah
Mitul Patel
Naidu Balachandra
Navin Makhija
Navin Makhija
Ninad Shah
Nirav Vashi
Nishant Fadia
Nitesh Wadekar
Piyush Makwana
Prahlad Tanwar
Rabindra Jhunjhunwala
Rohan Shah
Rupen Jhaveri
Samit Shukla
Sarang Jhaveri
Satish Betadpur
Saurabh Shah
Shaleen Toshniwal
Siddhartha Gopalkrishnan
Sohrab Khushrushahi
Srikant Chakka
Srikanth Chakka
Tapan Bhatt
Tapan Mehta
Vibhu Manya
Vijay Shah
Vikram Ramchand
Vineet Jasani
Vinit Sheth
Viral Mehta
Vishal Fhagiya
Yatin Bhavsar