CHEMBUR GYMKHANA
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
13 7 6 0 0 2009 258

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Tk Krishnakumar 29 27 3 669 80* 27.88 454 147.00 0 5 0 104 12
Prashant Nair 31 26 3 559 84 24.3 318 176.00 0 4 1 61 28
Ganesh Rai 31 29 1 497 63 17.75 441 113.00 0 3 0 74 1
Pavan Patheja 14 12 1 421 91 38.27 135 312.00 0 4 1 55 20
Ateet A 11 10 1 407 122 45.22 241 169.00 1 3 0 64 8
Ravi Nemade 22 18 1 371 69 21.82 247 150.00 0 3 0 42 16
Gautam Chopra 6 5 1 236 92 59 162 146.00 0 3 0 35 1
Ashley Fernandes 11 9 1 221 120 27.63 60 368.00 0 2 0 30 5
Siddharth Mattani 5 4 0 204 83 51 143 143.00 0 2 0 29 0
Rajvinder Gill 17 13 1 202 36 16.83 124 163.00 0 0 0 29 1
Pavandeep Patheja 4 4 2 193 71* 96.5 120 161.00 0 2 0 21 7
Suraj Lalwani 13 9 0 183 100 20.33 124 148.00 1 0 1 17 8
Ashish Gadkari 19 14 1 176 36 13.54 167 105.00 0 0 0 23 0
Raj Gill 7 7 1 141 41 23.5 89 158.00 0 0 0 19 4
Janak Mehta 26 19 3 136 23 8.5 101 135.00 0 0 1 19 3
Sundeep Bhawsar 16 12 4 120 43 15 115 104.00 0 0 1 9 0
Rishit K 4 3 1 113 58 56.5 95 119.00 0 2 0 14 1
Surinder Singh bal 11 9 2 103 37 14.71 101 102.00 0 0 0 12 0
Gagandeep Singh alag 10 6 1 53 27 10.6 56 95.00 0 0 0 7 0
Balkrishna Parab 8 6 2 48 16 12 39 123.00 0 0 0 5 1
Seshadri Govindhan 10 8 3 43 15* 8.6 36 119.00 0 0 0 4 2
Chirag Amin 7 3 2 36 15* 36 26 138.00 0 0 0 7 0
Chetan Shetty 6 3 0 31 16 10.33 53 58.00 0 0 0 2 0
Abhinav Sharma 10 6 3 30 9 10 44 68.00 0 0 0 1 0
Gagan Alag 4 2 0 29 21 14.5 28 104.00 0 0 0 3 2
Ronak Daftary 2 1 0 24 24 24 13 185.00 0 0 0 2 1
Pranay Gore 1 1 0 21 21 21 17 124.00 0 0 0 3 1
Sandeep Darweshi 4 3 2 18 12* 18 9 200.00 0 0 0 3 0
Goldy Joshi 4 2 1 18 14 18 11 164.00 0 0 0 3 0
Manan Panchal 4 2 2 16 11 0 11 145.00 0 0 0 2 0
PM Balakrishnan 2 2 0 11 11 5.5 12 92.00 0 0 0 2 0
Amit Sharma 2 1 0 10 10 10 10 100.00 0 0 0 0 1
Sunil Wagh 2 1 1 8 8 0 5 160.00 0 0 0 1 0
Naresh Shenoi 3 1 0 6 6 6 11 55.00 0 0 0 0 0
Harsh Rane 1 1 0 6 6 6 8 75.00 0 0 0 1 0
Aryan kapoor 1 1 0 5 5 5 6 83.00 0 0 0 1 0
Tarun Rawat 1 1 0 5 5 5 6 83.00 0 0 0 1 0
Tejinder Sahni 1 1 0 4 4 4 5 80.00 0 0 0 1 0
Chetan Parab 1 1 0 4 4 4 4 100.00 0 0 0 1 0
Ronak Daftary 1 1 0 3 3 3 4 75.00 0 0 0 0 0
Tejinder Saini 7 3 1 3 3 1.5 7 43.00 0 0 0 0 0
Rakesh Anand 8 3 1 2 1 1 7 29.00 0 0 0 0 0
Ashish Agarwal 1 1 0 2 2 2 3 67.00 0 0 0 0 0
Mohit Hemrajani 3 1 0 1 1 1 3 33.00 0 0 0 0 0
Vicky Doshi 2 1 0 1 1 1 2 50.00 0 0 0 0 0
Sunil Vijaynagar 5 3 1 1 1 0.5 5 20.00 0 0 0 0 0
Satnam Manhas 4 1 1 1 1 0 1 100.00 0 0 0 0 0
Sachin Aswani 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prakash Jadhav 1 1 0 0 0 0 1 0.00 0 0 1 0 0
Sumeet mishra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manoj chaurasia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rupesh kamle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarun Rawat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prakash J 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Karani 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aryan Kapoor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Janak Mehta 26 23 95.0 0 724 30 3/25 24.13 7.62 19 3 0 8 0
Prashant Nair 31 27 66.0 0 601 22 3/16 27.32 9.11 18 2 0 14 0
Suraj Lalwani 13 11 44.3 1 319 19 4/14 16.79 7.17 13.99 1 0 8 0
Tk Krishnakumar 29 25 82.0 0 633 15 2/19 42.2 7.72 32.8 0 0 2 0
Rakesh Anand 8 5 27.2 0 268 12 1/26 22.33 9.81 13.6 0 0 3 0
Ganesh Rai 31 22 36.0 0 378 11 0/7 34.36 10.5 19.64 0 0 9 0
Chirag Amin 7 7 25.0 2 148 10 3/25 14.8 5.92 15 2 0 4 0
Seshadri Govindhan 10 9 33.0 0 239 10 2/14 23.9 7.24 19.8 0 0 2 0
Rajvinder Gill 17 11 18.0 0 187 9 1/47 20.78 10.39 12 0 0 7 1
Sundeep Bhawsar 16 11 34.2 0 319 8 2/18 39.88 9.29 25.65 0 0 5 1
Ashley Fernandes 11 10 32.1 1 254 7 0/19 36.29 7.9 27.51 0 0 3 0
Abhinav Sharma 10 7 26.1 0 248 7 2/36 35.43 9.48 22.37 0 0 2 0
Siddharth Mattani 5 4 16.0 0 126 5 2/23 25.2 7.88 19.2 0 0 1 0
Pavan Patheja 14 11 19.0 0 166 4 0 41.5 8.74 28.5 0 0 4 0
Ravi Nemade 22 15 21.0 0 235 4 0 58.75 11.19 31.5 0 0 7 0
Ashish Gadkari 19 16 16.2 0 140 3 1/20 46.67 8.57 32.4 0 0 3 0
Ronak Daftary 2 2 7.0 0 66 3 1/15 22 9.43 14 0 0 0 0
Satnam Manhas 4 1 2.1 0 11 2 0 5.5 5.07 6.3 0 0 0 0
Ateet A 11 5 10.4 0 96 2 1/30 48 9 31.2 0 0 6 2
Manan Panchal 4 2 8.0 0 75 2 0 37.5 9.38 24 0 0 0 0
Sandeep Darweshi 4 3 7.1 0 68 2 1/29 34 9.48 21.3 0 0 0 0
Gautam Chopra 6 1 3.0 0 29 2 2/29 14.5 9.67 9 0 0 3 0
Mohit Hemrajani 3 1 2.0 1 4 1 1/4 4 2 12 0 0 2 0
Ashish Karani 2 1 3.0 0 24 1 1/24 24 8 18 0 0 0 0
Sunil Vijaynagar 5 4 13.0 0 115 1 0/13 115 8.85 78 0 0 0 0
Manoj chaurasia 1 1 4.0 0 42 1 1/42 42 10.5 24 0 0 0 0
Raj Gill 7 7 2.0 0 23 1 0 23 11.5 12 0 0 3 0
Rupesh kamle 1 1 1.0 0 14 1 1/14 14 14 6 0 0 2 0
Prakash Jadhav 1 1 1.0 0 18 1 1/18 18 18 6 0 0 0 0
PM Balakrishnan 2 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronak Daftary 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishit K 4 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicky Doshi 2 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejinder Saini 7 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunil Wagh 2 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Goldy Joshi 4 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sachin Aswani 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balkrishna Parab 8 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chetan Parab 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gagandeep Singh alag 10 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
Chetan Shetty 6 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
Tarun Rawat 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prakash J 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejinder Sahni 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Rane 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarun Rawat 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavandeep Patheja 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Gagan Alag 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Aryan Kapoor 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Amit Sharma 2 1 2.0 0 13 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0
Surinder Singh bal 11 9 4.0 0 34 0 0 0 8.5 0 0 0 0 4
Pranay Gore 1 1 4.0 0 34 0 0/34 0 8.5 0 0 0 0 0
Naresh Shenoi 3 1 4.0 0 39 0 0/24 0 9.75 0 0 0 0 0
Ashish Agarwal 1 1 2.0 0 21 0 0/21 0 10.5 0 0 0 0 0
Sumeet mishra 1 1 1.0 0 18 0 0/18 0 18 0 0 0 0 0
Aryan kapoor 1 1 1.0 0 26 0 0/26 0 26 0 0 0 0 0
PLAYER
Abhinav Sharma
Amit Sharma
Anand Narayanan
Aryan Kapoor
Aryan Kapoor
Aryan kapoor
Ashish Agarwal
Ashish Gadkari
Ashish Karani
Ashley Fernandes
Ateet A
Balkrishna Parab
Chetan Parab
Chetan Shetty
Chirag Amin
Gagan Alag
Gagandeep Singh alag
Ganesh Rai
Gautam Chopra
Gautam Gupta
Goldy Joshi
Harsh Rane
Janak Mehta
Manan Panchal
Manoj chaurasia
Mohit Hemrajani
Naresh Shenoi
Navtej Singh nagpal
Pavan Patheja
Pavandeep Patheja
PM Balakrishnan
Prakash J
Prakash Jadhav
Pranay Gore
Prashant Nair
Raj Gill
Rajvinder Gill
Rakesh Anand
Ravi Nemade
Rishit K
Ronak Daftary
Ronak Daftary
Rupesh kamle
Sachin Aswani
Sandeep Darweshi
Satnam Manhas
Seshadri Govindhan
Siddharth Mattani
Sumeet mishra
Sundeep Bhawsar
Sunil Vijaynagar
Sunil Wagh
Suraj Lalwani
Surinder Singh bal
Tarun Rawat
Tarun Rawat
Tejinder Sahni
Tejinder Saini
Tk Krishnakumar
Vicky Doshi