BEACON THUNDERWOLVES
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
37 18 18 1 0 5633 287

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Kyan Bharucha 57 57 2 1484 109 26.98 1065 139.00 1 7 4 172 38
Miten Shah 52 52 1 1213 78 23.78 892 136.00 0 7 1 140 32
Sundeep Valecha 55 49 7 789 52* 18.79 767 103.00 0 1 5 72 1
Amit Kohli 47 40 4 658 65 18.28 482 137.00 0 2 2 74 19
Sameer Shirali 32 29 5 574 56* 23.92 577 99.00 0 2 2 44 0
Ashish Redij 44 40 5 536 99* 15.31 455 118.00 0 2 5 46 20
Viral Amin 24 21 2 483 85* 25.42 421 115.00 0 1 0 42 12
Amit Singh 46 35 4 342 29 11.03 368 93.00 0 0 3 29 12
Rishabh Amin 4 4 0 182 145 45.5 61 298.00 1 0 0 26 9
Sachin Deshpande 4 3 1 149 67* 74.5 98 152.00 0 1 0 22 0
Akshay Jain 35 20 5 127 24* 8.47 153 83.00 0 0 4 12 2
Munir Merchant 26 16 10 116 38* 19.33 111 105.00 0 0 2 11 0
Ambrish Arora 6 6 0 108 58 18 114 95.00 0 1 0 14 1
Tushar Khedekar 34 14 5 98 46 10.89 129 76.00 0 0 0 9 0
Hiren Gindra 19 7 1 56 32 9.33 68 82.00 0 0 3 5 0
Sunil Punjabi 1 1 0 53 53 53 32 166.00 0 1 0 8 1
Vishal Patel 5 5 2 48 20 16 39 123.00 0 0 1 6 1
Yash Vora 1 1 1 48 48* 0 20 240.00 0 0 0 11 0
Nirranjan Matta 15 9 5 46 27* 11.5 49 94.00 0 0 3 6 0
Sunil Gogia 8 6 1 32 15 6.4 49 65.00 0 0 0 1 0
Shakti Dholakia 1 1 0 30 30 30 13 231.00 0 0 0 2 3
Ashwin Duggal 3 1 0 22 22 22 18 122.00 0 0 0 2 1
Vidyut Sodha 1 1 0 21 21 21 17 124.00 0 0 0 3 1
Kartik Shah 32 7 3 18 6 4.5 17 106.00 0 0 2 3 0
Hitesh Nihalani 3 2 0 13 12 6.5 20 65.00 0 0 0 0 0
Sunny Bulchandani 6 3 1 10 6 5 15 67.00 0 0 0 0 0
Sarfaraz Jumani 1 1 0 9 9 9 17 53.00 0 0 0 0 0
Rahul Keswani 1 1 0 7 7 7 7 100.00 0 0 0 0 0
Murtuza Babrawala 16 3 2 5 3* 5 14 36.00 0 0 1 0 0
Ram Mirchandani 1 1 0 5 5 5 9 56.00 0 0 0 0 0
Rajas Jukkar 8 3 1 5 3 2.5 10 50.00 0 0 0 0 0
Mahesh Sadwani 1 1 0 4 4 4 2 200.00 0 0 0 1 0
Ashwin Parmar 15 3 1 3 3 1.5 7 43.00 0 0 2 0 0
Charles Sam 2 2 0 2 2 1 6 33.00 0 0 1 0 0
Sundeep Kukreja 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rupesh Kriplani 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishabh Amin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicky Doshi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Pannalal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Redij 1 1 0 0 0 0 2 0.00 0 0 1 0 0
Sushant Karangutkar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicky Parmar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Sundeep Valecha 55 53 180.2 1 1280 60 4/19 21.33 7.1 18.02 3 0 10 0
Ashish Redij 44 43 168.0 6 1165 43 2/8 27.09 6.93 23.44 0 0 6 0
Tushar Khedekar 34 28 121.1 1 804 41 4/13 19.61 6.64 17.72 2 0 2 0
Akshay Jain 35 29 109.1 0 828 34 4/13 24.35 7.58 19.25 1 0 6 0
Viral Amin 24 20 70.5 1 470 28 2/17 16.79 6.64 15.11 0 0 1 0
Amit Kohli 47 30 104.0 2 722 25 2/16 28.88 6.94 24.96 0 0 10 0
Ashwin Parmar 15 15 45.1 1 312 18 7/25 17.33 6.91 15.03 1 1 2 0
Kartik Shah 32 23 52.0 0 414 13 2/24 31.85 7.96 24 0 0 4 2
Amit Singh 46 24 35.5 0 253 10 2/4 25.3 7.06 21.3 0 0 10 1
Vishal Patel 5 5 16.0 0 123 10 5/22 12.3 7.69 9.6 0 1 0 0
Miten Shah 52 31 39.4 0 417 10 1/9 41.7 10.51 23.64 0 0 22 0
Nirranjan Matta 15 11 33.1 1 257 6 2/24 42.83 7.75 33.1 0 0 2 0
Ambrish Arora 6 6 21.0 0 187 5 0 37.4 8.9 25.2 0 0 0 0
Rupesh Kriplani 6 1 5.0 0 22 3 1/6 7.33 4.4 10 0 0 1 0
Murtuza Babrawala 16 13 25.1 0 218 3 1/6 72.67 8.66 50.2 0 0 0 0
Hiren Gindra 19 11 20.0 0 210 3 1/12 70 10.5 40 0 0 0 0
Shakti Dholakia 1 1 4.0 0 21 1 1/21 21 5.25 24 0 0 0 0
Ashwin Duggal 3 1 2.0 0 13 1 0 13 6.5 12 0 0 0 0
Mahesh Sadwani 1 1 3.0 0 29 1 1/29 29 9.67 18 0 0 0 0
Sameer Shirali 32 5 2.0 0 22 1 1/12 22 11 12 0 0 3 0
Sundeep Kukreja 5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sushant Karangutkar 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunny Bulchandani 6 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Munir Merchant 26 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
Hitesh Nihalani 3 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vidyut Sodha 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishabh Amin 4 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rishabh Amin 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ram Mirchandani 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunil Gogia 8 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rahul Keswani 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sarfaraz Jumani 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajas Jukkar 8 3 7.0 0 30 0 0/8 0 4.29 0 0 0 1 0
Ashish Redij 1 1 4.0 0 31 0 0/31 0 7.75 0 0 0 0 0
Harsh Pannalal 1 0 3.0 0 25 0 0 0 8.33 0 0 0 0 0
Vicky Doshi 4 1 3.0 0 30 0 0/30 0 10 0 0 0 0 0
Sunil Punjabi 1 1 2.0 0 20 0 0/20 0 10 0 0 0 0 0
Charles Sam 2 1 1.0 0 11 0 0/11 0 11 0 0 0 1 0
Sachin Deshpande 4 2 6.0 0 66 0 0/32 0 11 0 0 0 0 0
Vicky Parmar 1 1 1.0 0 11 0 0/11 0 11 0 0 0 0 0
Yash Vora 1 1 3.0 0 35 0 0/35 0 11.67 0 0 0 0 0
Kyan Bharucha 57 21 1.0 0 18 0 0/18 0 18 0 0 0 29 22
PLAYER
Akshay Jain
Akshay Jain
Ambrish Arora
Amit Kohli
Amit Singh
Amit Singh
Ashish Redij
Ashish Redij
Ashwin Duggal
Ashwin Parmar
Charles Sam
Harsh Pannalal
Hiren Gindra
Hitesh Nihalani
Kartik Shah
Kyan Bharucha
Mahesh Sadwani
Miten Shah
Mithun Sheth
Munir Merchant
Murtuza Babrawala
Nirranjan Matta
Rahul Keswani
Rajas Jukkar
Ram Mirchandani
Rishabh Amin
Rishabh Amin
Rupesh Kriplani
Sachin Deshpande
Sameer Shirali
Sarfaraz Jumani
Shakti Dholakia
Sundeep Kukreja
Sundeep Valecha
Sunil Gogia
Sunil Punjabi
Sunny Bulchandani
Sushant Karangutkar
Tushar Khedekar
Vicky Doshi
Vicky Parmar
Vidyut Sodha
Viral Amin
Vishal Patel
Yash Vora
Yule Kurup