AVENGERS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
10 5 4 1 0 1362 220

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Santosh K palve 16 15 1 499 85 35.64 343 145.00 0 2 1 56 24
Kalp Parikh 21 21 3 435 79 24.17 416 105.00 0 3 0 53 9
jimish shah 9 8 3 224 81 44.8 149 150.00 0 1 0 20 11
Amit Dassani 19 16 0 186 37 11.63 187 99.00 0 0 1 18 3
Abhishek Bhura 16 13 3 184 56* 18.4 195 94.00 0 1 1 13 2
Sunny Rathod 6 6 2 180 101 45 129 140.00 1 0 0 15 11
Abhishek Chopra 16 13 0 168 42 12.92 132 127.00 0 0 2 21 6
Mitesh Gajera 21 16 2 159 24 11.36 149 107.00 0 0 1 15 3
Paresh Shah 6 4 2 122 78 61 100 122.00 0 1 0 12 2
Ankit Bhalaria 5 3 0 108 55 36 95 114.00 0 1 0 13 1
Aslam Patel 7 6 0 106 58 17.67 95 112.00 0 1 1 14 0
Karan Sharma 20 14 3 102 28 9.27 132 77.00 0 0 1 13 0
Abhishek Sanghvi 6 4 1 79 28 26.33 72 110.00 0 0 0 7 0
Gaurav Shyamsukha 8 5 1 73 28 18.25 57 128.00 0 0 0 7 3
Vikas Jain 5 3 0 68 37 22.67 46 148.00 0 0 0 7 4
Hitesh Bhayani 10 4 1 58 55 19.33 15 387.00 0 0 0 4 5
Santhosh Kumar 6 3 0 56 54 18.67 21 267.00 0 0 0 8 2
Shagun Shah 12 9 4 43 15 8.6 36 119.00 0 0 0 4 0
Gopal 3 1 0 33 33 33 23 143.00 0 0 0 3 1
Manish Shah 5 2 2 30 25 0 29 103.00 0 0 0 0 1
Rajesh Gaurav 3 1 0 25 25 25 28 89.00 0 0 0 2 0
Vishal Jain 4 2 0 24 14 12 29 83.00 0 0 0 1 0
Manish Tarkar 7 4 1 23 10 7.67 31 74.00 0 0 0 3 0
Kaushal Trivedi 2 2 0 23 12 11.5 19 121.00 0 0 0 3 0
Mahesh Yetkar 8 3 1 23 17 11.5 18 128.00 0 0 0 1 1
Ajay Kakadia 5 3 0 22 11 7.33 24 92.00 0 0 0 4 0
Nikunj Vora 3 1 1 21 21 0 22 95.00 0 0 0 0 0
Gaurav Doshi 12 6 1 20 8* 4 22 91.00 0 0 1 3 0
Sohil Shah 1 1 0 20 20 20 21 95.00 0 0 0 1 2
Pranay Nigotiya 5 2 0 14 14 7 16 88.00 0 0 1 3 0
Shikhar Dalmia 9 3 2 12 7 12 9 133.00 0 0 0 0 0
Pratik Shah 17 3 1 7 5 3.5 15 47.00 0 0 0 0 0
Pranav Sanghvi 4 1 0 6 6 6 9 67.00 0 0 0 0 0
Samir Shah 4 2 0 5 4 2.5 16 31.00 0 0 0 0 0
Kaushal 3 1 0 4 4 4 10 40.00 0 0 0 0 0
Aatur Mehta 4 2 0 4 4 2 16 25.00 0 0 0 1 0
Amit Tambe 3 1 1 3 3 0 3 100.00 0 0 0 0 0
Kalpit Choksi 6 1 0 2 2 2 4 50.00 0 0 0 0 0
Hardik Jain 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinjan Vasant 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kunal Kanojia 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishi Jhunjhunwala 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santosh Jhunjhunwala 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth Bihani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitesh Sharma 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vidyut Sodha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jitesh Jogani 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alok Kamdar 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bunty 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darshak Parikh 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fayaz Dongargaon 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pratik Parikh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradip Shah 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nipun Joshi 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikram 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vinay Bothra 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Solanki 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Santosh K palve 16 15 55.2 0 312 23 4/11 13.57 5.64 14.4 3 0 2 0
Karan Sharma 20 19 50.1 0 346 21 3/15 16.48 6.9 14.31 2 0 2 0
Pratik Shah 17 10 31.0 0 251 16 5/17 15.69 8.1 11.63 2 1 1 0
Gaurav Doshi 12 11 33.0 2 213 13 3/20 16.38 6.45 15.23 1 0 2 0
Abhishek Bhura 16 15 41.5 0 326 13 3/36 25.08 7.79 19.15 1 0 9 0
jimish shah 9 9 29.0 1 196 12 4/22 16.33 6.76 14.5 1 0 1 0
Mitesh Gajera 21 14 38.5 0 334 11 1/10 30.36 8.6 21 0 0 8 0
Manish Shah 5 2 16.0 1 71 10 0 7.1 4.44 9.6 0 1 0 0
Mahesh Yetkar 8 3 28.0 0 184 10 0 18.4 6.57 16.8 0 0 3 0
Samir Shah 4 4 15.0 1 129 6 5/17 21.5 8.6 15 0 1 2 0
Kunal Kanojia 6 0 11.0 0 104 6 0 17.33 9.45 11 1 0 0 0
Gaurav Shyamsukha 8 5 20.0 1 175 5 0 35 8.75 24 0 0 0 0
Nipun Joshi 5 1 11.0 0 74 4 0 18.5 6.73 16.5 0 0 0 0
Paresh Shah 6 4 11.0 0 78 4 0 19.5 7.09 16.5 0 0 1 0
Pradip Shah 6 0 10.3 0 76 4 0 19 7.24 15.45 0 0 1 0
Abhishek Chopra 16 9 12.0 0 121 4 0 30.25 10.08 18 0 0 5 3
Pranay Nigotiya 5 2 4.0 0 25 3 3/25 8.33 6.25 8 1 0 0 0
Hitesh Bhayani 10 4 11.0 0 72 3 0 24 6.55 22 0 0 0 0
Shikhar Dalmia 9 3 8.0 0 54 3 0 18 6.75 16 0 0 1 0
Amit Dassani 19 9 9.0 0 77 3 0 25.67 8.56 18 0 0 5 2
Amit Tambe 3 1 3.0 0 13 2 0 6.5 4.33 9 0 0 0 0
Bunty 2 0 3.0 0 17 2 0 8.5 5.67 9 0 0 0 0
Fayaz Dongargaon 2 1 2.0 0 12 2 0 6 6 6 0 0 1 0
Santhosh Kumar 6 3 8.0 0 48 2 0 24 6 24 0 0 1 0
Abhishek Sanghvi 6 4 2.0 0 12 1 0 12 6 12 0 0 2 0
Kaushal Trivedi 2 2 7.5 0 70 1 1/31 70 8.94 45 0 0 1 0
Pranav Sanghvi 4 1 3.0 0 33 1 0 33 11 18 0 0 0 0
Siddharth Bihani 0 0 0.3 0 8 1 0 8 16 1.8 0 0 0 0
Rishi Jhunjhunwala 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajesh Gaurav 3 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikunj Vora 3 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Jain 4 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Solanki 3 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aslam Patel 7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
Vikas Jain 5 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vikram 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shagun Shah 12 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Santosh Jhunjhunwala 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinjan Vasant 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kaushal 3 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Aatur Mehta 4 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalp Parikh 21 11 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Kalpit Choksi 6 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Kakadia 5 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alok Kamdar 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darshak Parikh 5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Bhalaria 5 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hitesh Sharma 3 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vidyut Sodha 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gopal 3 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Jain 6 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Manish Tarkar 7 4 4.0 0 21 0 0 0 5.25 0 0 0 2 1
Jitesh Jogani 2 0 1.0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Vinay Bothra 3 0 4.0 0 31 0 0 0 7.75 0 0 0 0 0
Pratik Parikh 3 0 2.0 0 17 0 0 0 8.5 0 0 0 0 0
Sohil Shah 1 1 2.0 0 20 0 0/20 0 10 0 0 0 0 0
Sunny Rathod 6 1 2.0 0 23 0 0/23 0 11.5 0 0 0 0 0
PLAYER
Aatur Mehta
Abhishek Bhura
Abhishek Chopra
Abhishek Sanghvi
Ajay Kakadia
Alok Kamdar
Amit Dassani
Amit Tambe
Ankit Bhalaria
Aslam Patel
Brijesh Ved
Bunty
Darshak Parikh
Fayaz Dongargaon
Gaurav Doshi
Gaurav Shyamsukha
Gopal
Hardik Jain
Hitesh Bhayani
Hitesh Sharma
jimish shah
Jitesh Jogani
Kalp Parikh
Kalpit Choksi
Karan Sharma
Kaushal
Kaushal Trivedi
Kinjan Vasant
Kunal Kanojia
Mahesh Yetkar
Manish Shah
Manish Tarkar
Mitesh Gajera
Nikunj Vora
Nipun Joshi
Paresh Shah
Pradip Shah
Pranav Sanghvi
Pranay Nigotiya
Pratik Parikh
Pratik Shah
Rajesh Gaurav
Rishi Jhunjhunwala
Samir Shah
Santhosh Kumar
Santosh Jhunjhunwala
Santosh K palve
Shagun Shah
Shikhar Dalmia
Siddharth Bihani
Sohil Shah
Sunny Rathod
Tejas Solanki
Vidyut Sodha
Vikas Jain
Vikram
Vinay Bothra
Vishal Jain