ABWARRIORS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
41 21 19 1 0 5492 212

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Paras Zaveri 68 62 4 1623 79 27.98 1337 121.00 0 10 0 200 29
Samir Mogul 48 47 10 1136 80* 30.7 1055 108.00 0 8 3 124 4
Vishal Shah 66 64 3 1114 82 18.26 999 112.00 0 7 3 115 29
Manish Jain 56 52 9 983 72* 22.86 909 108.00 0 4 2 104 4
Amit Photographer 62 41 6 394 32 11.26 418 94.00 0 0 3 30 2
Rishit Maniar 48 33 8 372 45* 14.88 388 96.00 0 0 3 38 4
Saumik Gandhi 29 25 1 365 49 15.21 397 92.00 0 0 1 43 2
Nikunj Vora 22 20 1 332 96 17.47 318 104.00 0 1 2 37 4
Minesh Shah 51 27 2 301 29 12.04 260 116.00 0 0 1 23 3
Akhlesh Chowla 25 22 0 262 39 11.91 262 100.00 0 0 0 21 3
Shailendra Jhingan 28 20 1 249 46 13.11 235 106.00 0 0 0 18 5
Nick Vora 13 12 1 172 47 15.64 202 85.00 0 0 1 12 6
Vishal Shah 8 7 0 160 53 22.86 137 117.00 0 1 0 18 5
Pramod Gubbi 20 17 8 142 43* 15.78 137 104.00 0 0 2 12 2
Janak Sanghvi 13 12 2 98 40* 9.8 98 100.00 0 0 1 6 4
Ravi Makharia 49 25 6 93 26 4.89 160 58.00 0 0 4 4 0
Anish Shah 53 22 4 67 15 3.72 83 81.00 0 0 5 4 0
Sanjay Bohra 2 2 1 64 62* 64 39 164.00 0 1 0 7 3
Harshvardhan Roongta 4 4 0 62 26 15.5 59 105.00 0 0 1 7 2
Ravindra Dharamshi 39 11 4 60 28 8.57 62 97.00 0 0 1 7 1
Samir Mogul 1 1 0 59 59 59 48 123.00 0 1 0 8 0
Nikunj Vora 1 1 0 46 46 46 40 115.00 0 0 0 2 4
Mihir Varma 7 6 1 45 39* 9 46 98.00 0 0 2 5 2
QADIR RANGWALA 3 1 1 41 41* 0 31 132.00 0 0 0 6 0
Avneet Goel 38 7 1 35 14 5.83 44 80.00 0 0 0 5 0
nikunj vora 1 1 0 29 29 29 30 97.00 0 0 0 1 2
Vikas Jain 3 1 0 23 23 23 28 82.00 0 0 0 2 0
Neel Shah 3 2 0 20 11 10 30 67.00 0 0 0 1 0
Kshitij Bafna 7 5 0 15 9 3 19 79.00 0 0 0 3 0
Zubair Botawala 3 2 0 12 6 6 14 86.00 0 0 0 2 0
Bhavin Dani 1 1 0 7 7 7 10 70.00 0 0 0 1 0
Shritij 2 1 1 6 6 0 4 150.00 0 0 0 1 0
Kamlesh Shah 1 1 1 6 6* 0 9 67.00 0 0 0 0 0
Devang 2 1 0 4 4 4 4 100.00 0 0 0 0 0
Vikas Jain 1 1 0 3 3 3 5 60.00 0 0 0 0 0
Janak Sanghvi 2 1 0 2 2 2 3 67.00 0 0 0 0 0
Avneet Goel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabindra Jhunjhunwala 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehul Mehta 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Jain 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohit Naheta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohit 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihar Parikh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhruv Biyani 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brijesh Ved 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjeev Jain 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saket Harlalka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Amit Photographer 62 53 231.0 6 1372 85 4/12 16.14 5.94 16.31 6 0 15 0
Manish Jain 56 53 194.4 1 1240 80 5/14 15.5 6.37 14.58 3 1 24 0
Paras Zaveri 68 58 186.0 4 1198 69 4/16 17.36 6.44 16.17 6 0 49 0
Minesh Shah 51 40 152.1 1 1072 54 4/5 19.85 7.04 16.9 4 0 12 0
Samir Mogul 48 44 136.1 0 970 38 4/13 25.53 7.12 21.49 2 0 23 0
Shailendra Jhingan 28 27 80.4 2 502 33 5/12 15.21 6.22 14.62 0 1 2 1
Avneet Goel 38 16 59.4 0 534 19 4/31 28.11 8.95 18.76 2 0 1 0
Ravi Makharia 49 35 82.5 0 697 15 3/17 46.47 8.41 33 1 0 10 0
Ravindra Dharamshi 39 25 64.4 0 553 13 2/17 42.54 8.55 29.72 0 0 4 0
Pramod Gubbi 20 14 24.0 0 208 7 2/20 29.71 8.67 20.57 0 0 3 0
Rabindra Jhunjhunwala 3 3 10.2 1 54 6 3/30 9 5.23 10.2 1 0 0 0
Anish Shah 53 23 28.5 0 274 6 1/14 45.67 9.5 28.5 0 0 0 0
Neel Shah 3 2 8.0 0 36 3 3/16 12 4.5 16 1 0 0 0
Janak Sanghvi 13 7 11.0 0 89 3 2/34 29.67 8.09 22 0 0 5 0
Dhruv Biyani 1 0 1.5 1 2 2 0 1 1.09 4.5 0 0 0 0
Sanjay Bohra 2 2 6.3 0 42 2 2/13 21 6.46 18.9 0 0 0 0
Rishit Maniar 48 10 2.0 0 16 1 1/12 16 8 12 0 0 19 13
Zubair Botawala 3 2 10.0 0 84 1 0/37 84 8.4 60 0 0 0 0
Janak Sanghvi 2 1 2.0 0 19 1 1/19 19 9.5 12 0 0 1 0
Nikunj Vora 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shritij 2 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saumik Gandhi 29 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Sanjeev Jain 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saket Harlalka 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harshvardhan Roongta 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Akhlesh Chowla 25 18 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
Nikunj Vora 22 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Nihar Parikh 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nick Vora 13 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Mohit Naheta 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohit 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nikunj vora 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihir Varma 7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehul Mehta 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikas Jain 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikas Jain 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Shah 66 33 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Vishal Shah 8 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Vishal Jain 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samir Mogul 1 1 2.0 0 4 0 0/4 0 2 0 0 0 0 0
Kamlesh Shah 1 1 2.0 0 13 0 0/13 0 6.5 0 0 0 0 0
Brijesh Ved 5 0 1.0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Devang 2 1 2.0 0 22 0 0 0 11 0 0 0 0 0
Bhavin Dani 1 1 1.0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0
QADIR RANGWALA 3 1 1.0 0 11 0 0/11 0 11 0 0 0 1 0
Kshitij Bafna 7 5 3.0 0 42 0 0 0 14 0 0 0 0 0
Avneet Goel 1 1 1.0 0 15 0 0/15 0 15 0 0 0 0 0
PLAYER
Akhlesh Chowla
Amit Photographer
Anish Shah
Avneet Goel
Avneet Goel
Bhavin Dani
Brijesh Ved
Devang
Dhruv Biyani
Harshvardhan Roongta
Janak Sanghvi
Janak Sanghvi
Kamlesh Shah
Kshitij Bafna
Kunal Photographer
Manish Jain
Mehul Mehta
Mihir Varma
Minesh Shah
Mohit
Mohit Naheta
Neel Shah
Nick Vora
Nihar Parikh
Nikunj Vora
nikunj vora
Nikunj Vora
Paras Zaveri
Pramod Gubbi
QADIR RANGWALA
Rabindra Jhunjhunwala
Ravi Makharia
Ravindra Dharamshi
Rishit Maniar
Saket Harlalka
Samir Mogul
Samir Mogul
Sanjay Bohra
Sanjeev Jain
Saumik Gandhi
Shailendra Jhingan
Shritij
Vikas Jain
Vikas Jain
Vishal Jain
Vishal Shah
Vishal Shah
Zubair Botawala