ABWARRIORS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
19 9 10 0 0 2487 212

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Paras Zaveri 48 44 4 1085 79 27.13 903 120.00 0 7 0 133 21
Vishal Shah 52 50 1 949 82 19.37 828 115.00 0 7 2 94 28
Manish Jain 43 40 8 684 58* 21.38 660 104.00 0 2 1 62 3
Samir Mogul 27 27 5 626 69 28.45 590 106.00 0 5 2 69 3
Rishit Maniar 31 24 7 306 45* 18 308 99.00 0 0 2 32 4
Saumik Gandhi 19 17 1 278 49 17.38 300 93.00 0 0 1 34 2
Amit Photographer 40 28 5 268 26 11.65 285 94.00 0 0 0 18 2
Shailendra Jhingan 17 16 1 235 46 15.67 214 110.00 0 0 0 18 5
Akhlesh Chowla 22 20 0 228 39 11.4 232 98.00 0 0 0 15 2
Minesh Shah 35 19 1 208 28 11.56 188 111.00 0 0 0 15 3
Nick Vora 12 11 1 172 47 17.2 202 85.00 0 0 0 12 6
Nikunj Vora 12 10 1 123 29 13.67 125 98.00 0 0 2 13 1
Pramod Gubbi 15 13 5 87 24 10.88 81 107.00 0 0 1 9 1
Ravi Makharia 32 20 4 81 26 5.06 146 55.00 0 0 2 3 0
Sanjay Bohra 2 2 1 64 62* 64 39 164.00 0 1 0 7 3
Ravindra Dharamshi 27 11 4 60 28 8.57 62 97.00 0 0 1 7 1
Anish Shah 34 17 2 59 15 3.93 72 82.00 0 0 3 3 0
Samir Mogul 1 1 0 59 59 59 48 123.00 0 1 0 8 0
Nikunj Vora 1 1 0 46 46 46 40 115.00 0 0 0 2 4
Mihir Varma 7 6 1 45 39* 9 46 98.00 0 0 2 5 2
nikunj vora 1 1 0 29 29 29 30 97.00 0 0 0 1 2
Vikas Jain 1 1 0 23 23 23 28 82.00 0 0 0 2 0
Neel Shah 3 2 0 20 11 10 30 67.00 0 0 0 1 0
Avneet Goel 27 5 1 18 12 4.5 24 75.00 0 0 0 3 0
Kshitij Bafna 7 5 0 15 9 3 19 79.00 0 0 0 3 0
Bhavin Dani 1 1 0 7 7 7 10 70.00 0 0 0 1 0
Zubair Botawala 2 1 0 6 6 6 7 86.00 0 0 0 1 0
Shritij 2 1 1 6 6 0 4 150.00 0 0 0 1 0
Janak Sanghvi 3 2 0 4 2 2 15 27.00 0 0 0 0 0
Devang 2 1 0 4 4 4 4 100.00 0 0 0 0 0
Vikas Jain 1 1 0 3 3 3 5 60.00 0 0 0 0 0
Vishal Jain 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabindra Jhunjhunwala 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janak Sanghvi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehul Mehta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohit Naheta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohit 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihar Parikh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhruv Biyani 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brijesh Ved 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjeev Jain 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saket Harlalka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Manish Jain 43 42 155.4 0 970 66 5/14 14.7 6.23 14.13 1 1 18 0
Amit Photographer 40 34 163.0 3 1018 62 4/12 16.42 6.25 15.77 3 0 9 0
Paras Zaveri 48 40 128.0 3 789 44 3/29 17.93 6.16 17.45 2 0 35 0
Minesh Shah 35 28 106.1 1 696 42 4/5 16.57 6.56 15.16 4 0 9 0
Samir Mogul 27 26 79.5 0 542 20 4/13 27.1 6.79 23.85 1 0 15 0
Shailendra Jhingan 17 16 46.4 0 294 19 0 15.47 6.3 14.65 0 0 1 1
Avneet Goel 27 12 53.4 0 485 17 4/31 28.53 9.04 18.85 2 0 0 0
Ravi Makharia 32 23 59.5 0 504 11 3/17 45.82 8.42 32.45 1 0 8 0
Ravindra Dharamshi 27 19 51.2 0 456 8 2/17 57 8.88 38.4 0 0 4 0
Pramod Gubbi 15 12 21.0 0 175 7 2/20 25 8.33 18 0 0 3 0
Rabindra Jhunjhunwala 3 3 10.2 1 54 6 3/30 9 5.23 10.2 1 0 0 0
Anish Shah 34 17 22.0 0 196 6 1/14 32.67 8.91 22 0 0 0 0
Neel Shah 3 2 8.0 0 36 3 3/16 12 4.5 16 1 0 0 0
Dhruv Biyani 1 0 1.5 1 2 2 0 1 1.09 4.5 0 0 0 0
Sanjay Bohra 2 2 6.3 0 42 2 2/13 21 6.46 18.9 0 0 0 0
Zubair Botawala 2 1 6.0 0 47 1 0 47 7.83 36 0 0 0 0
Janak Sanghvi 1 1 2.0 0 19 1 1/19 19 9.5 12 0 0 1 0
Nikunj Vora 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nikunj vora 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhlesh Chowla 22 18 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
Mihir Varma 7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehul Mehta 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikunj Vora 12 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Nihar Parikh 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nick Vora 12 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Mohit Naheta 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohit 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikas Jain 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikas Jain 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Shah 52 33 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Vishal Jain 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shritij 2 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saumik Gandhi 19 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Sanjeev Jain 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saket Harlalka 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishit Maniar 31 8 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 11
Janak Sanghvi 3 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samir Mogul 1 1 2.0 0 4 0 0/4 0 2 0 0 0 0 0
Brijesh Ved 2 0 1.0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Devang 2 1 2.0 0 22 0 0 0 11 0 0 0 0 0
Bhavin Dani 1 1 1.0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0
Kshitij Bafna 7 5 3.0 0 42 0 0 0 14 0 0 0 0 0
PLAYER
Akhlesh Chowla
Amit Photographer
Anish Shah
Avneet Goel
Bhavin Dani
Brijesh Ved
Devang
Dhruv Biyani
Janak Sanghvi
Janak Sanghvi
Kshitij Bafna
Manish Jain
Mehul Mehta
Mihir Varma
Minesh Shah
Mohit
Mohit Naheta
Neel Shah
Nick Vora
Nihar Parikh
Nikunj Vora
nikunj vora
Nikunj Vora
Paras Zaveri
Pramod Gubbi
Rabindra Jhunjhunwala
Ravi Makharia
Ravindra Dharamshi
Rishit Maniar
Saket Harlalka
Samir Mogul
Samir Mogul
Sanjay Bohra
Sanjeev Jain
Saumik Gandhi
Shailendra Jhingan
Shritij
Vikas Jain
Vikas Jain
Vishal Jain
Vishal Shah
Zubair Botawala